ECN voert groot meteorologisch meetprogramma uit op Noordzee

De afdeling Windenergie van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie de opdracht gekregen om een vierjarig meteorologisch meetprogramma uit te voeren op het Nederlandse deel van de Noordzee. Het doel is om betere windgegevens te verzamelen die gebruikt kunnen worden bij de voorbereidingen van nieuwe offshore windparken in de gebieden die daarvoor zijn aangewezen in het Nationaal Waterplan.

afbeelding: Artist impression meteomast

Omdat het windaanbod één van de meest belangrijke variabelen is bij het berekenen van de opbrengsten van deze toekomstige parken is het van groot belang om meer betrouwbare windgegevens te verzamelen. Uiteindelijk leidt dat tot meer zekerheid en minder risico’s voor investeerders, waardoor de kosten lager zullen uitvallen. 

Op diverse platforms op de Noordzee worden al windmetingen gedaan, maar deze zijn onvoldoende nauwkeurig voor offshore windenergie. Zo zijn de hoogtes waarop gemeten wordt veelal te laag en wordt met te lage frequenties gemeten.

Diverse sensoren
Om het meetprogramma uit te voeren huurt ECN een meetmast die dit najaar door RWE op 40 zeemijl (ca. 75 km) buiten de kust ten westen van IJmuiden gebouwd zal worden. Op vier verschillende hoogtes (tussen 30 en 100 meter) zullen sensoren gemonteerd worden die windsnelheden, windrichting, temperatuur en drukverschillen waarnemen en registreren. Om in de toekomst veilige en kostenefficiënte funderingen te kunnen ontwerpen voor windturbines zal de meteomast ook gebruikt worden voor het meten van zeestroming en golfdata.

Daarnaast is het plan om op Lichteiland Goeree (dat op 16 zeemijl (30 km) ten zuidwesten van Hoek van Holland ligt) een lidarsysteem te plaatsen. Met dit systeem kunnen m.b.v. voor het oog onzichtbare laserstralen eveneens windmetingen gedaan worden.

Alle meetgegevens zullen in een database worden opgeslagen die publiek beschikbaar komt. Daarnaast zullen de uitkomsten van het onderzoek gebruikt worden in het research en development programma van het FLOW-consortium (Far and Large Offshore Wind).

FLOW Consortium
Het FLOW-project is in 2009 gestart door de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen Essent-RWE, Eneco, TenneT, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2-B Energy, XEMC Darwind, ECN en de TU Delft. Bij die gelegenheid formuleerden de partners een businessplan dat de betrokken partijen in staat stelt om een leidende positie in te nemen op de Europese markt voor offshore windparken. Naast de kansen voor extra werkgelegenheid is het belang van de Nederlandse regering mede, dat de Europese doelstellingen voor duurzame energie (14% in 2020) mede met behulp van Wind op Zee bereikt zal worden. De doelstelling van het FLOW Plan is om in 2015 een kostenreductie voor Far Shore windenergie te realiseren van 20% (t.o.v. 2010). De kennis en ervaring met windparken ver uit de kust en in diep water zijn in de wereld nog beperkt. FLOW heeft als doel de betrouwbaarheid van dit soort windparken te verhogen, de ontwikkeling te versnellen en tegelijk de risico’s en kosten te verlagen.  

www.ecn.nl/nl/home