Afschaffing masterbeurs raakt technische studenten onevenredig hard

De colleges van bestuur van de drie TU's vinden dat bèta-technische studenten door het wetsvoorstel ‘Studeren is investeren' van staatssecretaris Zijlstra teveel worden benadeeld. Het afschaffen van de masterbeurs vormt een extra hobbel voor studenten om te kiezen voor een technische master. En dat terwijl het bedrijfsleven juist behoefte heeft aan meer technisch afgestudeerden. Het is dan ook aan te bevelen om juist in deze doelgroep te investeren.

Staatssecretaris Zijlstra

Als de plannen van Zijlstra doorgaan moeten masterstudenten per september 2012 via een sociaal leenstelsel hun opleiding financieren. De opbrengst van deze maatregel wil Zijlstra investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Daar werken de drie TU’s al actief aan met programma’s voor excellente studenten, maar ook met maatregelen om de instroom te vergroten, de uitval te beperken en het studietempo te verhogen. Deze plannen zijn op uitnodiging van staatssecretaris Zijlstra in 2011 opgenomen in het Sectorplan Technologie.

Extra hobbel
“De maatregelen van Zijlstra vormen een extra hobbel voor studenten om te kiezen voor een bèta-technische masteropleiding”, aldus Paul Rullmann, Collegelid aan de TU Delft en voorzitter bestuurscommissie 3TU.Onderwijs. “Studenten zouden nu eerder kunnen gaan kiezen voor een éénjarige masteropleiding. Dan halen ze met een beduidend kleinere studieschuld toch een Masterdiploma.” Deze maatregel schrikt studenten af om een volledige tweejarige Master of Science te kiezen, terwijl de maatschappelijke vraag juist naar zulke afgestudeerde ingenieurs uitgaat.

Groei technici nodig
Volgens Anne Flierman, voorzitter van de 3TU.Federatie, is deze maatregel opmerkelijk. “In de human capital agenda van de topsectoren is duidelijk aangegeven dat een significante groei van het aantal technisch opgeleiden nodig is. Je zou daarom verwachten dat de overheid maatregelen bedenkt waardoor de instroom van technische studenten toeneemt.”

“Ondanks deze maatregelen adviseren wij aankomende studenten om te kiezen voor een bèta-technische masteropleiding en die extra € 6000,- in zichzelf te investeren”, aldus Hans van Duijn, Rector Magnificus in Eindhoven en voorzitter 3TU.Onderzoek. “Het bedrijfsleven staat immers te springen om meer bèta-technisch afgestudeerden.”