Testsoftware

LabVIEW NXG 1.0

Met LabVIEW NXG 1.0 heeft National Instruments de eerste versie van de volgende generatie LabVIEW engineering-systeemontwerpsoftware uitgebracht. LabVIEW NXG vormt een brug tussen de configuratiegebaseerde software en de volledig klantgerichte programmeertalen.

Deze brug wordt geslagen door gebruik te maken van een volledig nieuwe en innovatieve benadering met betrekking tot het automatiseren van metingen. Hiermee wordt het van oorsprong door experts beheerste domein gewijzigd en wordt de focus gelegd op wat er werkelijk toe doet, namelijk het oplossen van het probleem en niet inzetten van het toegepaste gereedschap. Versie 1.0 van LabVIEW NXG ondersteunt engineers bij het verbeteren van hun benchtop-metingen. Dit gebeurt zodanig dat de productiviteit, met het inzetten van de nieuwe configureerbare workflows om de meetdata te verwerven en iteratief te analyseren, aanzienlijk toeneemt. Deze configureerbare workflows vereenvoudigen de automatisering door achter de schermen het opbouwen van de noodzakelijke code te realiseren. Een interessante ontwikkeling is dat LabVIEW NXG een volledig vernieuwde editor bevat. Een belangrijk gegeven is dat de vernieuwde editor de openheid van LabVIEW verder uitbreidt met de faciliteit om het met een bredere set aan programmeertalen te kunnen integreren. Zoals LabVIEW NXG 1.0 benchtop metingen revolutioneert, richten de nieuwe mogelijkheden in LabVIEW 2017 zich op ontwikkeling, ingebruikneming en het beheren van grote, complexe en gedistribueerde test- en embedded applicaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de verbeterde interoperabiliteit met standaard IP, de standaard communicatieprotocollen zoals IEC 61131-3, OPC UA en de veilige DDS messaging-standaard. Iedere gebruiker met een servicecontract heeft toegang tot zowel LabVIEW NXG 1.0 als LabVIEW 2017.

Meer nieuws van National Instruments
Meer nieuws over testsoftware

Uitgelicht nieuws