Enkelkaartcomputers

GraspIO Cloudio voor de Raspberry Pi

De GraspIO Cloudio is een add-on board voor de Raspberry Pi met een drag&drop programmeerinterface op iPhone, iPad en Android.

Naast veel andere zaken ondersteunt het board Voice Assistant-mogelijkheden, IFTTT-integratie (‘If This Then That’), IoT Cloud-service en Sensor Monitor&Dashboard. Cloudio maakt fysieke computerapplicaties met de Raspberry Pi mogelijk via een print die een 0,96″-OLED-display bevat alsmede een IR-sensor, een lichtsensor, een temperatuursensor, een druktoets, drie ADC-poorten, een mini-servomotorpoort voor externe sensoren, drie digitale uitgangspoorten, een RGB-LED en een zoemer. Cloudio maakt talloze applicaties mogelijk, waaronder Voice Control, Speech Output, IFTTT-integratie, Sensor Monitoring en Dashboard, Camera & Custom Notifications.

Meer nieuws van Farnell
Meer nieuws over enkelkaartcomputers

Uitgelicht nieuws