Veiligheidsbesturingen en componenten

Besturing met veiligheidsfuncties

Elektronicafabrikant E.D.&A. heeft een nieuwe besturing met veiligheidsfuncties ontwikkeld. Naast de besturing met motorcontroller heeft E.D.&A. ook de gebruikersinterface ontwikkeld. De komende jaren zal E.D.&A. deze besturingen ook zelf produceren, assembleren en testen.

Om kostprijsredenen worden steeds meer functies geïntegreerd in de besturing. Dit zijn niet enkel functionele zaken die de werking van de machine bepalen. Ook veiligheidsfuncties die moeten voorkomen dat een machine een gevaar oplevert voor zijn omgeving of de operator worden in de besturing geïntegreerd. Er zijn dan geen externe componenten meer nodig om deze functies te implementeren. Het integreren van veiligheidsfuncties in een besturing is onderworpen aan een strenge reglementering met specifieke eisen per toepassing. De besturing moet onder andere voldoen aan IEC 60335-1 en IEC 60730-1. Dat betekent dat als er één elektronisch onderdeel defect gaat, er toch geen onveilige situatie mag optreden. Als onderdeel van de risicoanalyse werd voor de hardware een Failure Mode and Effects Analysis op componentniveau uitgevoerd. Deze normen vereisen niet enkel specifieke maatregelen voor de hardware. Zo werden specifieke delen van de software zodanig ontworpen dat ze voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden voor een Class B control function. Voor het ontwerpen van de software werd gebruik gemaakt van een UML modelling tool. Een geïntegreerde testomgeving bewaakt de kwaliteit van de geschreven code.

Meer nieuws van E.D.&A.
Meer nieuws over veiligheidsbesturingen en componenten
Voorgestelde leveranciers in veiligheidsbesturingen en componenten

Uitgelicht nieuws