Column & Opinie Jan W. Veltman

Over Jan W. Veltman

Als onafhankelijk consultant is Jan sinds 1 januari 2000  betrokken bij de ontwikkeling, marketing en sales van de nieuwste technologieën.

Via zijn columns geeft Jan al vanaf 2006 zijn wereldbeeld weer. Hierbij probeert hij helderheid te scheppen in de wonderlijke wereld van techniek, de mens en de actualiteit.

Klimaatdoelen halen door energiebesparing

(Of: "Hoe een slimme move zowel het kabinet als de klimaatdoelen kan redden")

Herinnert u zich nog de Club van Rome? U weet wel, die groep Europese wetenschappers die in 1972 het rapport “Grenzen aan de groei” uitbracht. Helaas bestond er toen ook al zoiets als fake-news. Door selectief in het rapport te grasduinen en onterechte combinaties te maken probeerden critici het rapport belachelijk te maken door te roepen dat volgens het rapport de mondiale olievoorraad uitgeput zou zijn, iets wat het rapport niet voorspeld heeft.

Wat het rapport wel voorspeld heeft is de stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer, van 320ppm in 1972 naar 380ppm in 2000. In werkelijkheid was het CO2 gehalte in 2000 ‘slechts’ 369ppm. Voordat u begint te juichen, op 21 februari dit jaar stond de teller op 410ppm CO2, een toename van meer dan 25% in een kleine 50 jaar.
In dit licht gezien valt de oproep van Greta Thunberg om het klimaatverandering serieus te nemen goed te begrijpen.

Waarom is het voor ons mensen toch zo moeilijk om op basis van dit soort cijfers ons gedrag aan te passen?
Misschien kunnen we het vergelijken met hoe we omgaan met onze gezondheid. Laten we dicht bij huis blijven. De gemiddelde Nederlander is te dik (50%), beweegt te weinig, drinkt (te) veel en 20% rookt nog steeds, ondanks die verschrikkelijke foto’s op tabakswaren.
Kennelijk sluiten we onze ogen voor de realiteit als accepteren betekent dat we ons gedrag moeten aanpassen.

Zo zit het kennelijk ook bij ons energie verbruik, niets doen is makkelijker dan het voorkomen van toekomstige problemen door ons gedrag vandaag aan te passen.
Dit werd prima gedemonstreerd door de Oliecrisis van 1973. In paniek riep iedereen de “fossiele brandstoffen raken op, we moeten energie besparen, isoleren en langzamer rijden. Na een korte piek wordt er over de woning isolatie niet veel meer gehoord en de maximum snelheid ligt inmiddels een stuk hoger.

Gelukkig zijn er nog lichtpuntjes, onze overheid is druk bezig om Nederland de CO2 uitstoot te laten afnemen. Moderne woningen zijn (vrijwel) energie neutraal en er wordt flink ingezet op alternatieve energiebronnen.
Ook het FME timmert flink aan de weg door te stellen dat de grootste en snelste vorm van energie (en daarmee CO2) reductie gevonden kan worden in energie besparing.
Een goede isolatie van de woningen en de vervanging van alle gloeilampen door LED verlichting zal dan met gemak net zoveel elektrische energie besparen als 3 miljoen huishoudens gebruiken.

En dit is dan ook meteen weer goed voor onze portemonnee, zeker na het echec van het kabinet met de energieprijzen voor 2019 waardoor we onverwacht substantieel meer gaan betalen dan in 2018.
Een tip voor het kabinet om zich, net voor de provinciale verkiezingen, populair te maken: Subsidieer éénmalig de vervanging van (halogeen) gloeilampen door LED’s en scoor ook nog goed op de klimaat doelstellingen.

Dit geeft een gedragsverandering waar de gemiddelde Nederlander beslist warm voor loopt!