Elektrotechniek
13 juni 2024

Getripte zekeringen in Ex-kast

Dat kan gemakkelijker

Een automaat is zo weer ingeschakeld als de storingsbron is weggenomen. Behalve als deze in een kast zit die met 26 bouten (of meer) is afgesloten. Wat zou het dan fijn zijn om een automaat te hebben die de mogelijkheid heeft om van afstand weer in te schakelen. Het goede nieuws is dat deze bestaat.

Natuurlijk komt het (bijna) nooit voor dat er een stuurstroomzekering tript in een goed ontworpen installatie. Toch blijft de kans aanwezig en moet er actie ondernomen worden. Iemand moet de zekering of vervangen of bij een automaat weer inschakelen. Dit is echter in veel gevallen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Neem bijvoorbeeld de zekeringautomaten in een EX-zone. Zeker als die in een hermetisch afgesloten besturingskast geplaatst zijn, dan is dat een klus die de nodige tijd kost. Een automaat die op afstand weer in te schakelen is, kan dan uitkomst bieden.

Afbeelding 1. De aansluitingen van de automaten uit de serie LOCC-Box.

Intelligente stroombewaking

Voor de zekeringautomaten die in de gelijkstroomvoeding in schakelkasten worden gebruikt, is het heel handig als u zelf de schakelkarakteristiek kunt bepalen. Met één type automaat kan zo een verdeelinrichting opgebouwd worden die u zelfs achteraf nog kunt aanpassen. U kunt dan afhankelijk van de applicatie met één automaat kiezen of hij snel of super traag reageert en hoe hij reageert. Ideaal zou zijn dat hij in staat is capacitieve belastingen optimaal te bedienen, zware belastingen te starten en snel een overstroom tijdens bedrijf te detecteren. En dat optredende fouten opgeslagen kunnen worden voor diagnose en het eventueel kunnen aanpassen van het schakelgedrag.
Het Lütze LOCC-Box-systeem voldoet aan deze eisen in een modulair ontwerp met extra intelligente functies. Om aan de sterk uiteenlopende eisen op het gebied van de uitschakelreactie te voldoen, beschikt het LOCC-Box-systeem over de mogelijkheid om 10 verschillende kenmerken te programmeren door middel van een schakelaar. Zowel standaard automatische unitkarakteristieken als vooral klantspecifieke kenmerken kunnen worden geïmplementeerd.
De automaat werkt compleet elektronisch. Een microcontroller wordt ingezet voor o.a. het meten van de stroom en het schakelen van een MOSFET in de stroomkring. Ook de schakelkarakteristieken die u kunt kiezen, worden door de microcontroller gestuurd. Verder stuurt hij een status-LED aan en zorgt voor de communicatie met de buitenwereld. De status-LED brandt groen als alles normaal is, gaat knipperen wanneer 90% van de geprogrammeerde stroomwaarde is bereikt en bij uitschakeling door overstroom of kortsluiting brandt hij rood.
Afbeelding 1 toont de aansluitingen en het zijaanzicht. In dit geval gaat het om een simpele uitvoering zonder digitale communicatie. Bij de modellen die daar wel over beschikken (de exemplaren uit de -Net-serie), wordt aansluiting 4 voor dit doel gebruikt. Aansluiting 2 is voor het setten en resetten van de automaat. Met een korte puls wordt de automaat ingeschakeld en met een lange puls (> 1 s) schakelt hij uit. Het signaal dat de status-LED aanstuurt, is ook beschikbaar op aansluiting 3. Deze uitgang is zo opgebouwd dat het mogelijk is om dit signaal van meerdere automaten parallel te schakelen op één lijn. Hierdoor kan de gebruiker op afstand een statussignaal van een complete verdeler krijgen.
Het nominale stroombereik kan in stappen worden geselecteerd, bijvoorbeeld van 1 A tot 10 A in stappen van 1 A. Het instelbare stroombereik en de instelbare stroomkarakteristiek zijn bij het achteraf inbouwen van groot belang, omdat in dergelijke gevallen de apparaatbeveiliging vaak moet worden gewijzigd en aangepast.

Afbeelding 2. De bus-bar maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk de automaat aan te sluiten.

Praktisch en efficiënt

Voor het aansluiten van de voeding zijn er twee opties. Zo kan aansluitklem 6 hiervoor gebruikt worden, maar wordt de automaat in een verdeelinrichting opgenomen, dan is invoerterminal 7 (zie afbeelding 2) veel handiger. Dit is een schroefloos contact voor een bus-bar. Het aansluiten en uitwisselen van afzonderlijke automaten tijdens bedrijf is hiermee mogelijk zonder de gehele toevoer te onderbreken. Deze extra functionaliteit biedt de mogelijkheid om individuele paden uit te schakelen om essentiële werkzaamheden veilig uit te voeren. De maximale voedingsstroom door deze bus-bar bedraagt 40 ADC.

Communicatie

Het in- en uitschakelen van de automaat en het uitlezen van de status via de aansluitingen 2 en 3 is ten opzichte van een standaard automaat al een stap vooruit, maar nog fraaier wordt het als de communicatie via de 1 Wire bus (aansluiting 4) gebruikt wordt. Alle automaten in een verdeelinrichting kunnen gezamenlijk op deze bus aangesloten worden (elk voorzien van een eigen adres) waarna vervolgens met een Gateway voor LOCC-Box-Net verbinding gemaakt kan worden met een hoger gelegen besturingssysteem. Deze gateway is in vier uitvoeringen leverbaar. Zo is er een gateway voor USB, RS232 en CANopen, eentje voor USB en PROFINET-IO, een exemplaar voor USB en PROFIBUS-DP en tenslotte voor USB en EtherCAT. Via deze interfaces is niet alleen de automaat te bedienen en de status uit te lezen, maar kunt u hem ook naar uw wens configureren.
Deze mogelijkheid is overigens alleen beschikbaar op de automaten uit de serie LOCC-BOX-Net. De exemplaren zonder de Net-aanduiding beschikken niet over de 1-wire-communicatiebus en kunnen alleen met de buitenwereld communiceren via de Set/reset- en Status-aansluitingen.

Beurs WoTS 2024, World of Industry stand 11D062

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van Vierpool BV
Meer nieuws over Elektrotechniek
Meer nieuws over installatie- en schakelmateriaal