Beurzen, congressen, seminars, events
8 juni 2023

Energie in Industrie event

De transformatie van de industrie

Het zijn ambitieuze en harde doelstellingen: in 2050 moet de Nederlandse industrie niet alleen circulaire bedrijfsprocessen hanteren, maar moeten de CO2-emissies tot het nulpunt zijn gedaald. Tijdens het nieuwe Energie in Industrie event, georganiseerd door de branche Industriële Automatisering van FHI, komt de focus te liggen op technologische oplossingen om deze plannen daadwerkelijk te behalen, nu en in de komende decennia.

De transformatie op weg naar een circulaire industrie zonder de uitstoot van broeikasgassen kent veel keuzerichtingen in een complex systeem. Zo kan er worden ingezet op verschillende maatregelen. Denk aan het afvangen of opslaan van energie, of CO2-afvang in lege gasvelden. Mede door de hoge energieprijzen zijn bepaalde industrieën al versneld overgestapt op het besparen van energie, maar er zal snel bijgeschakeld moeten worden.
Een van de belangrijkste stappen is de inzet van alternatieve, groene energiedragers. Daarbij kan de uitstoot gereduceerd worden door het toepassen van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie om groene waterstof te produceren. Ammoniak speelt ook een rol als interessante energiedrager.
Energiebesparing is een andere belangrijke maatregel om stappen te maken. Bovendien kan het verminderen van het energieverbruik in het productieproces vaak relatief eenvoudig en tegen overzichtelijke kosten gerealiseerd worden.
Al deze ingrepen vergen enorme investeringen. Naast een leidende en sturende rol vanuit de overheid, moet het bedrijfsleven onderling nauw gaan samenwerken om alle plannen daadwerkelijk te behalen.
Bedrijven actief in de Industriële Automatisering kunnen helpen. Door het verschaffen van inzicht in processen en het energiegebruik, kunnen analyses worden gemaakt. Deze dienen weer als basis voor het zetten van vervolgstappen.
Om inzicht te krijgen in de uitdagingen en mogelijkheden organiseert FHI Industriële Automatisering op 20 juni 2023 de eerste editie van het ‘Energie in Industrie event’.

Lezingenprogramma

De dag wordt geopend door Gerrit Westhoff. Hij is Supply Chain Director Sustainability bij FrieslandCampina en hij zal gaan vertellen hoe zij op weg zijn naar klimaatneutrale zuivel. Dit willen ze uiterlijk 2050 bereiken. Hun klimaatplan bevat duidelijke doelen en concrete acties, met als ijkpunt een forse reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030.
De reductie van de uitstoot van broeikasgassen wordt de komende jaren bereikt door maatregelen als het gebruik van niet-fossiele (groene) energie in productie en transport, en optimalisatie van de productie
Na deze plenaire lezing volgt een paneldiscussie inclusief vragensessie met het publiek. Hierna wachten er op de bezoekers nog 17 lezingen die in drie parallel lopende sessies gehouden worden. Als laatste is er nog een plenaire lezing over de digitale transformatie binnen Tata Steel. Het gaat hier om het produceren van milieuvriendelijk staal met behulp van data gedreven methoden. Het gaat hier om het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen, de efficiëntie te verbeteren, betere kwaliteit te genereren en processen zoveel mogelijk te automatiseren.
Van de 17 parallel lopende lezingen willen we er een aantal uitlichten, beginnende met:

Endress+Hauser behandelt de SDE++ regelgeving en de mogelijkheden voor de industrie binnen deze kaders. Met de SD++ subsidies kan een bedrijf zijn CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen, maar dan moet er wel goed gemeten worden. Met behulp van ultrasone flowtechnologie kunnen bijvoorbeeld energiestromen in kaart worden gebracht zonder dat er grote aanpassingen nodig zijn in de processen of het leidingnet.
JUMO zal de focus leggen op ‘power-to-heat’ en de elektrificatie van in de industrie veelgebruikte verwarmingsprocessen. Door een slimme besturingstechniek toe te passen kan er energiebesparing gerealiseerd worden en daarmee ook de kosten worden verlaagd.
Schneider Electric zal op zijn beurt een aantal voorbeelden uit de praktijk benoemen waarbij aanzienlijke besparingen zijn behaald.
VIRO wil bezoekers aan het event in vogelvlucht meenemen in de mogelijkheden die er zijn vanuit een technisch en procestechnologisch perspectief. Want het nemen van energiebesparende oplossingen is niet alleen noodzakelijk vanwege de hoge prijzen, ook (Europese) regelgeving en maatschappelijke druk moeten bedrijven stappen zetten.
Exposant Croonwolter&dros behandelt de vraag: wat brengt de digitalisering van het energiesysteem ons? Er spelen immers tal van uitdagingen rondom de energietransitie. Denk aan het groeiende personeelstekort en de toenemende druk op het bestaande energiesysteem. Met behulp van energiemanagementsystemen kunnen industrieën plannen maken en doelen behalen.
Naast elektrificatie moet ook groene waterstof een belangrijke bijdrage leveren in het verder verduurzamen van de industrie. Yokogawa zal een lezing verzorgen over een grootschalig project om op duurzame wijze waterstof te produceren in het Holland Hydrogen-project.
Wago en GMC Instruments richten hun peilen op het meten. Dit is vaak een ondergeschoven kindje; het verkrijgen van juiste meetwaarden voor een energiemeetsysteem dat niet alleen voor rapportage gebruikt wordt maar ook werkelijk inzicht geeft in wat er in je bedrijf op energiegebied gebeurt.
Hebben we alleen een simpele energieteller nodig, of kijken we meteen naar Power-Quality? Tijdens de presentaties krijgt u een overzicht van de overwegingen die u moet maken om tot een goede basis voor een energiemonitoringsysteem te komen.
Zonder digitalisering, geen energietransitie. Vrijwel alle oplossingen welke bijdragen aan de energietransitie gebruiken een vorm van automatisering om op de juiste manier te functioneren. Meer digitale systemen betekent meer risico op cyberaanvallen, aldus Modelec. In het kort vertellen zij u meer over wat er geëist wordt omtrent cybersecurity. En wat dit betekent voor de organisaties die moeten verduurzamen. Daarnaast laten ze via een live demo zien hoe je invulling geeft aan een passende security oplossing die geschikt is voor de in de energiewereld geldende protocollen.

De gegevens

Zoals gezegd vindt het event plaats op dinsdag 20 juni en wordt gehouden in Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132XE Vianen. De dag begint om 9.00 uur met koffie en ontvangst waarna om 9.30 uur de eerste lezing van start gaat. Gedurende de middagpauze wordt u een lunch aangeboden en kunt u de kennismarkt bezoeken om daar met de deelnemende bedrijven in gesprek te gaan. Tenslotte wordt de dag afgesloten met een netwerkborrel die om 16.00 uur begint

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van FHI, federatie van technologiebranches
Meer nieuws over Beurzen, congressen, seminars, events