Volop kansen voor eerste editie vakbeurs Industry & Automation

Of het er nu om gaat relaties uit te nodigen voor een kop koffie of om een podium te bieden producten echt te kunnen laten zien en aanraken, de synergie die de verschillende vakbeurzen in het kader van de komende Industriële Week biedt is voelbaar en wordt met grote regelmaat genoemd tijdens gesprekken met deelnemers. Bedrijven als Fullfact, Rittal, Phoenix Contact en Eplan, ifm electronic en SPIE Nederland kiezen er dit jaar dan ook voor deel te nemen aan de eerste editie van de vakbeurs Industry & Automation, van 5 tot en met 8 oktober 2010 in Jaarbeurs Utrecht.

“Fullfact levert oplossingen voor productiviteitsverbetering”, zo vertelt Peter Gatzen, operations manager van het bedrijf. “Dit is allemaal begonnen met ons vlaggenschip ‘OEE Toolkit’, een softwareprogramma waarmee productiebedrijven hun rendementen en productieverliezen inzichtelijk kunnen maken. Hoe machines in de praktijk presteren ten opzichte van een ideale machine, die altijd maximale snelheid draait en met honderd kwaliteit, wordt bepaald door verliezen in beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit. OEE geeft aan hoe effectief de machine wordt benut, afgezet tegen de ideale machine. De maximale OEE is daarbij 100 procent.” Naast dit softwarepakket lossen de softwareontwikkelaars van het bedrijf uit het Brabantse Lieshout naar klantbehoefte andere productievraagstukken op. Alle software is door het bedrijf zelf ontwikkeld. Tenslotte geeft het als uitgeverij onder andere boeken en artikelen uit voor processen op het gebied van productiviteitsverbetering en verandermanagement. “Het gaat er bij onze producten en diensten om, onze klanten tools te kunnen bieden waarmee verliezen in processen in het algemeen kunnen worden geëlimineerd. Klanten kunnen bij ons terecht met productiviteitsvraagstukken, waarvoor we onder andere samenwerken met een aantal adviesbureaus.” Het relatief kleine bedrijf heeft een indrukwekkende klantenlijst en levert bijvoorbeeld aan bedrijven als Boeing, Nutricia, Paccar en andere klinkende namen.
In 2009 is volgens Gatzen gebleken dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in het werk bij klanten van Fullfact: “Waar je in hoogconjunctuur ziet dat bedrijven de behoefte hebben om meer te maken met de capaciteit die ze in huis hebben, waar OEE een voortreffelijke methode voor is om dit te ondersteunen, zie je in tijden van laagconjunctuur juist dat er goedkoper dient te worden geproduceerd en er hetzelfde dient te worden gemaakt tegen lagere kosten. Ook dat wordt prima gefaciliteerd met onze producten en diensten.”
Voor 2010 zij de verwachtingen voor Fullfact wederom goed. Zo is het bedrijf druk doende met het uitbreiden van haar wereldwijde partnernetwerk en zal het dit jaar een nieuwe versie van haar product OEE Toolkit lanceren, waaraan het tijdens de komende vakbeurs Industry & Automation de nodige aandacht zal besteden. “Beurzen zijn voor ons in het verleden altijd belangrijk gebleken. Het ingrediënt voor ons succes is dat wij er in de eerste plaats onze bestaande accounts in Nederland ontmoeten. Zij zien op deze manier onze laatste ontwikkelingen, tijdens een kop koffie praten we vervolgens over de wijze waarop we voor elkaar mogelijk iets kunnen betekenen. Dat heeft trouwens ook weer aantrekkingskracht op mensen die voorbij lopen en die ons nog niet kennen. Deze beurs is voor ons een echte relatiebeurs.”
Fullfact is in de aanloop naar de beurs behoorlijk actief in het uitnodigen van haar bestaande relaties. “Wij doen relatief weinig aan het werven van potentiële relaties om naar de beurs te komen, dat laten we min of meer een beetje gebeuren. De mix van de verschillende beurzen zorgt voor ons als het ware vanzelf voor een natuurlijke aanloop. Je ziet toch vaak dat een aantal mensen van één bedrijf, vanuit verschillende disciplines, gezamenlijk optrekt op zo’n beurs. Juist het feit dat bijvoorbeeld een logistiek manager, samen met zijn IT-manager en zijn productiemanager over de beursvloer loopt, maakt het voor ons extra interessant. Met alleen een productiebeurs zou je dit niet zo gauw zien. Voor ons biedt deze beurs echt een toegevoegde waarde. OEE staat voor Overall Equipement Effectiveness. Verbeterprocessen moet je dan ook bedrijfsbreed inzetten, waartoe je de verschillende disciplines bij elkaar moet zetten, om vervolgens gezamenlijk tot een oplossing te komen. OEE Toolkit maakt de informatie daarvoor inzichtelijk.”

René Bourgonje en Jentje Bootsma zijn Manager New Business Development van respectievelijk Rittal en Phoenix Contact binnen Cito Benelux, het facilitaire bedrijf voor de drie werkmaatschappijen Rittal, Phoenix Contact en Eplan. Gezamenlijk geven zij acte de présence tijdens de komende beurs Industry & Automation. Rittal is producent van innovatieve behuizingsystemen, systeemklimatiseringsoplossingen, stroomverdelingssystemen en ICT-oplossingen voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Klanten voor het bedrijf zijn te vinden binnen de machinebouw, installatietechniek, paneelbouw, groothandel en binnen de chemie en petrochemie, scheepvaart, weg- en waterbouw, food & beverage en ICT. Het leverpakket van Phoenix Contact is gebaseerd op de industriële besturing, met alle randapparatuur die daar omheen zit zoals voedingen, interfaces, overspanningbeveiliging, connectoren en aansluitklemmen. Klanten voor dit bedrijf lopen min of meer parallel aan die van Rittal en worden voornamelijk ingezet bij eindklanten. “Eplan biedt kennis, oplossingen en ontwerpsystemen voor dezelfde doelgroep”, aldus Bootsma. “Als engineering knowledge en solution partner werkt men nauw samen met de klant in alle disciplines, denk hierbij aan software, proces en instrumentatie en mechatronica om integraal de engineeringprocessen te optimaliseren.” De drie bedrijven zijn dan ook behoorlijk complementair.
Bourgonje kijkt voorzichtig positief naar het beursjaar 2010: “We verwachten een gematigd herstel van de markt, deze beurs is voor ons dan ook een hele belangrijke.” Volgens Bootsma hebben veel bedrijven de afgelopen periode gebruikt voor het zoeken naar nieuwe oplossingen om hun machines en productielijnen verder te optimaliseren: “Ik verwacht dat ze daar nu de juiste producten bij gaan zoeken om dit in de praktijk te gaan realiseren”. Volgens Bourgonje vragen de klanten naar slimmere oplossingen die tijd besparen, gunstiger zijn qua energieverbruik, en tevens modulair ontworpen zijn: “Een kast is niet gewoon meer een kast. We moeten de klant tegenwoordig slimmere uitbreidingsmogelijkheden en doorvoeringen bieden en via slimme ontwerp- en configuratietools terzijde staan om snel en efficiënt de juiste behuizingsoplossing samen te stellen. Dit alles uiteraard in combinatie met energiezuinige klimatiseringsoplossingen, waarvoor we de klant ook goed doordachte keuzetools kunnen bieden.” Bootsma vult zijn collega aan: “Hierbij is een grote mate van flexibiliteit een absolute vereiste. Machinebouwers proberen hun producten tegenwoordig zo veel mogelijk te ontwerpen in functionele eenheden, zodat deze later aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Ook Eplan speelt daar met haar diensten en systemen op in. Door eenheden zoals bijvoorbeeld een transportband in de ontwerpfase te voeden met gegevens uit de interdisciplinaire bibliotheek en de juiste parameters mee te geven, hoef je deze niet opnieuw te ontwerpen en worden de juiste componenten automatisch gekozen. De engineer hoeft hier vervolgens amper nog over na te denken, waarmee tevens de kans op het maken van fouten is geminimaliseerd. Disciplineoverkoepelende engineering zien wij dan ook als een heel belangrijke trend.”
Deelname aan de Industriële Week is voor Cito Benelux geen vraag. Rittal heeft in het verleden vaak op de vakbeurs Aandrijftechniek gestaan. Bootsma ziet daarentegen voor Phoenix Contact meer mogelijkheden op de vakbeurs Industry & Automation. Bourgonje: “We verwachten daar onze gezamenlijke klanten aan te treffen.” Bootsma vult aan dat industriële netwerken van een machine een steeds belangrijkere rol gaat spelen wij het ontwerp van een machine: “We gaan in de machinebouw steeds meer richting mechatronica. Waar aandrijftechniek zaken in mijn ogen meer aanvliegt vanuit de mechanica, ontmoet deze techniek op de beursvloer elektronica en besturingstechniek op de vakbeurs Industry & Automation. Je kunt deze zaken niet meer los van elkaar zien. Het resultaat daarvan is trouwens te zien op de Macropak, waar volgens mij vooral machines worden getoond die al klaar zijn. Ik vind het dan ook een mooie synergie die daar plaatsvindt. En techneuten willen producten toch gewoon in hun handen hebben en het vast kunnen houden, ook in een tijd waarin alles op internet te vinden is, waartoe wij mensen een podium willen bieden producten van nabij te kunnen bekijken en aanraken en hierover met een van onze accountmanagers van gedachte te kunnen wisselen…”

Sensorleverancier ifm electronic ontwikkelt en produceert eigen sensoren met door het bedrijf zelf ontwikkelde elektronicatechnologieën. “Onze klanten zijn zeer divers en bevinden zich op plaatsen waar wordt geautomatiseerd; waar iets draait; waar iets wordt aangedreven en er bijvoorbeeld een positie moet worden gemeld. Denk daarbij aan markten als de automobielindustrie; de kunststofindustrie; de levensmiddelenindustrie; mobiele besturingen; robotica, assemblage en handling; transportsystemen en de verspanende industrie”, vertelt Edwin Slot, Marketing Director over het bedrijf. Tijdens de Industriële Week verwacht ifm weer met een aantal innovatieve producten te komen. Slot daarover: “In het afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld een industriële driedimensionale camera op de markt gebracht. Wij kunnen nu in één oogopslag een driedimensionaal beeld maken. Die techniek is helemaal nieuw en is gebaseerd op een nieuwe, door ons bedrijf ontwikkelde chip. Hiermee kunnen we heel makkelijk volume-, afstand en oppervlakmetingen doen. Wij zullen aan deze camera veel aandacht besteden tijdens de beurs, omdat het een techniek is die bij heel veel applicatie kan worden ingezet maar waarvan mensen tot op heden altijd van hebben gezegd dat het te duur was om in te investeren. Onze oplossing kost echter nog maar een derde van min of meer vergelijkbare lijnscanners.”
Waar het voor ifm electronic beursdeelname betreft zijn er volgens Slot dit jaar in principe twee keuzes, namelijk de Industriële Week en HET Instrument: “Qua speerpunten en klanten hebben wij meer affiniteit met de Industriële Week. Wij zien dan ook een duidelijke synergie van Industry & Automation met de beurzen Aandrijftechniek en Macropak. Om te kunnen verpakken moet je voor een groot deel kunnen positioneren, waar sensoren voor worden gebruikt.” Veel van de klanten van ifm zijn dan ook te vinden op Macropak. “Daar gaan we echter niet staan. Dat hebben we overigens wel eens geprobeerd. We willen echter juist nieuwe klanten hebben. Dus nieuwe OEM’ers en nieuwe eindgebruikers ontmoeten. Ook willen we breed blijven investeren en niet alleen in een bepaalde branche”, aldus Slot. Het bedrijf is wel branche georiënteerd en was naar zijn zeggen bijvoorbeeld één van de eersten die specifiek een catalogus maakte voor de levensmiddelenindustrie. Hij vervolgt daarover dan ook: “De klant heeft daar bijvoorbeeld sensoren nodig die kunnen worden gebruikt in natte ruimtes; waar temperatuurwisselingen zijn; waar wordt gereinigd en waar hygiëne een heel groot aandeel heeft. Daar moet je speciale sensoren voor hebben die in zo’n markt kunnen worden toegepast. We hebben er ons daarom op toegelegd om specifieke sensoren voor de verschillende branches te ontwikkelen en hebben die op een gegeven moment als zodanig ook ondergebracht in catalogi. Elke branche kent namelijk specifieke wensen en eisen, waarvoor wij oplossingen kunnen bieden. Daarom presenteren wij ons in alle branches onder het motto ‘close to you!'”

SPIE Nederland ontwerpt, levert en onderhoudt technische installaties, zowel in de industrie, op het gebied van infrastructuur alsook bij gebouwen. SPIE Nederland heeft meerdere divisies, te weten SPIE-Building Systems, SPIE-Infra, SPIE-Industrie, SPIE-Asset Management en SPIE-Controlec Engineering. De missie van SPIE is om binnen vijf jaar bij de top drie van Nederland te horen, in de branche waarin zij zich bevinden. Volgens Dick Polderdijk, actief als Unit Manager Industrial Automation en direct verantwoordelijk voor de industriële automatisering binnen SPIE Schiedam, biedt het jaar 2010 voor het bedrijf de nodige uitdagingen: “De orderportefeuille en uitstaande aanbiedingen geven een goed vooruitzicht voor de werkbezetting. Ondanks een lichte economische groei is er echter nog enige terughoudendheid onder onze klanten aangaande nieuwe projecten. Ondanks dat verwachten we in 2010 dat we die groei toch weer gaan voortzetten. Zeker als het gaat om projecten, waar de verschillende disciplines die we in huis hebben kunnen inzetten, dat is waar we sterk in zijn.” SPIE is een technologisch gedreven bedrijf dat alle nodige disciplines tot het realiseren van projecten laat samenvloeien tot een project task-force, die zowel voor interne bedrijven als naar extern toegevoegde waarde kan bieden. “Daarin kan het engineeringbureau, zeg maar de mensen die complete fabrieken bedenken, de automatiseringafdeling en de afdeling asset-management in participeren; maar ook is het mogelijk dit direct te koppelen aan de uitvoering op de bouwplaats. Daardoor kunnen door ons ontworpen fabrieken en objecten op een heel kundige en efficiënte manier worden gebouwd en onderhouden. Als je zo’n fabriek gaat bouwen, moet daar namelijk vanaf het begin overleg zijn hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen oplossen. De gedachten hierbij zijn dat de opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijk beeld geven van de ‘Total Cost of Ownership'”, aldus Polderdijk.
Wat het bedrijf met deze synergie voor heeft, hoopt het ook waar te maken tijdens de komende Industriële Week op de beurs Industry & Automation. “Industrie is één van de poten waar we in zitten. ‘Automation’ is de toegevoegde waarde die we aan die poot meegeven. Twee vliegen in één klap dus. We deden dit eerder al bij de beurs Industrie & ICT”, zegt Polderdijk, die aangeeft dat het bedrijf – naast genoemde Industriële Automatisering, waarbij het een complete oplossing kan bieden, van instrumentatie tot managementinformatie – de beschikking heeft over de nodige hightech oplossingen, wat het ook gaat laten zien tijdens de beurs. Hij vervolgt: “Ons engineeringbureau bijvoorbeeld heeft om een driedimensionaal camerasysteem extra software ontwikkeld om het engineeringproces bij ombouwen te kunnen vergemakkelijken en te koppelen aan allerlei tekenpakketten en onderhoudssystemen. Zo kunnen we nu op een heel deugdelijke manier 3D-indelingen van bijvoorbeeld een plant inscannen. Dat heeft hele grote voordelen op het moment dat je ergens een wijziging moet aanbrengen of onderhoudsstops moeten uitvoeren. Vanachter je bureau kun je dan zo door die ‘plant’ heenlopen. Dat soort noviteiten kunnen we laten zien.” Volgens Polderdijk is er het bedrijf veel aan gelegen om SPIE Nederland nog beter op de kaart te krijgen: “Dat is de uitdaging die we hebben. Daarnaast moeten we de mensen in de stand zien te krijgen en voornamelijk luisteren en kijken of en waar we de klant kunnen helpen en oplossingen kunnen bieden als totaal technisch dienstverlener.”

Over de vakbeurs Industry & Automation
Onder de noemer ‘Solutions for proces- and factory automation’ vormt de nieuwe vakbeurs Industry & Automation 2010 het centrale ontmoetingspunt voor industriële automatisering in de Benelux. Afnemers staan voor steeds groter wordende uitdagingen om te voldoen aan de huidige marktontwikkelingen. Ze zoeken naar oplossingen voor kostenbesparingen, hogere efficiency, kwaliteitsverbetering, duurzamer produceren en stijgende energieprijzen. Zij zoeken oplossingen die vooral intelligent en klaar voor de toekomst zijn; die de productieprocessen optimaliseren en die vooral helpen de concurrentiepositie te verstevigen.
Daarnaast is technologische innovatie in een digitale stroomversnelling geraak; projecten worden in toenemende mate multidisciplinair en de component industriële automatisering neemt almaar in belang toe.
Het zijn deze marktontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de gespecialiseerde vakbeurs Industry & Automation; een initiatief van VNU Exhibitions en FEDA. Deze beurs is ontstaan uit de beurs Industrie & ICT en het gedeelte Factory Automation van de beurs Aandrijftechniek die werd gehouden in 2008. De resultaten van de bezoekersenquêtes lagen ten grondslag aan de vorming van Industry & Automation.

Over de Industriële Week 2010
Van 5 t/m 8 oktober 2010 vinden tijdens de Industriële Week 2010 in Jaarbeurs Utrecht vier toonaangevende vakbeurzen voor de industrie – Aandrijftechniek, Industrial Processing, Industry & Automation en Macropak – plaats. Kortom: de hele leverende industrie onder één dak. Handig voor de bezoeker, want zij zijn vaak op zoek naar oplossingen voor meerdere problemen binnen hun productieproces. Met hun toegangskaart voor één van de beurzen mogen ze ook gratis de drie andere beurzen van de Industriële Week bezoeken. De ervaring leert dat een buitengewoon groot percentage van de bezoekers gebruik maakt van deze mogelijkheid.

Industry & Automation 
(030) 295 28 64,
www.industry-and-automation.nl 

direct contact:
tamara.boogaard@vnuexhibitions.com