Algemeen

UT partner in Europees consortium quantum comuting

De Universiteit Twente is een van de partners in het nieuwe Europese consortium QLSI (Quantum Large-Scale Integration with Silicon), dat zich richt op ‘quantumbits' met siliciumtechnologie als basis. Silicium heeft als voordeel dat het nu al een fabricatietechnologie heeft die zich leent voor vérgaande opschaling. Die kracht benutten om quantumprocessoren te ontwikkelen, is een van de uitgangspunten van QLSI, dat deel uitmaakt van het Europese miljardenprogramma Quantum Flagship.

De quantumcomputer komt eraan. Inmiddels is al enkele keren ‘quantum supremacy’ aangetoond, waarbij een quantumprocessor beter presteert dan een klassieke supercomputer in het doorrekenen van complexe problemen. De Universiteit Twente bouwt, in haar Centre for Quantum Nanotechnology Twente (QUANT), aan de bouwstenen voor die quantumcomputer. Dat kan op verschillende manieren: kansrijk zijn ‘quantumbits’ gebaseerd op de huidige CMOS fabricagetechnologie voor chips, met silicium als basis.

Infrastructuur
Projecttrekker CEA-LETI in Grenoble heeft eerder al aangetoond dat het mogelijk is om een quantum bit te maken in CMOS. Het consortium van 19 Europese partners wil zich daarom gaan richten op het verder opschalen, in eerste instantie tot een processor met 16 qubits, als demo. QUANT in Twente heeft veel kennis over de toepasbaarheid van silicium, en het MESA+ NanoLab biedt daarvoor de hoogwaardige infrastructuur.

Tegen de intuïtie in
Waar een bit, als basis voor huidige computers, alleen de toestanden ‘1′ of ‘0′ kan aannemen, kent een qubit verschillende toestanden tegelijk. Dit gaat tegen de intuïtie in, maar verschillende qubits tezamen kunnen zeer complexe problemen doorrekenen, met alle mogelijke alternatieven tegelijkertijd. Lange tijd was dit vooral een ‘heilige graal’, maar intussen is aangetoond dat het werkt.

Het Quantum Flagship van de Europese Unie is een tienjarenprogramma waarmee een miljard euro is gemoeid, om Europa voortrekker te maken in quantumtechnologie. Het nieuwe consortium QLSI maakt hiervan deel uit, heeft een looptijd van vier jaar en een budget van 15 miljoen.


Meer nieuws over Algemeen