Twentse robottechnologie op weg naar wereldtop

De robottechnologie in Twente is enorm aan het groeien. De plannen van prof. dr. ir. Stefano Stramigioli van de Universiteit Twente voor het nieuwe roboticacentrum zijn ambitieus. Hij wil met het centrum de internationale top bereiken. De ontwikkelingen aan de UT sluiten hier goed bij aan. Zo is het één van de eerste keren dat…

De robottechnologie in Twente is enorm aan het groeien. De plannen van prof. dr. ir. Stefano Stramigioli van de Universiteit Twente voor het nieuwe roboticacentrum zijn ambitieus. Hij wil met het centrum de internationale top bereiken. De ontwikkelingen aan de UT sluiten hier goed bij aan. Zo is het één van de eerste keren dat een robot in Nederland menselijke trekken vertoont, kunnen gaspijpen veilig gecontroleerd worden en worden chirurgen ondersteund door robots.

De Twentse robotica neemt een enorme stap voorwaarts met de komst van het Robotica centrum Twente. In dit centrum moeten de ontwikkelingen die nu al gaande zijn verder ontwikkeld worden en robots voor maatschappelijke toepassingen gebouwd worden. Verschillende bedrijven zoals Demcon, IMS, Maxon Motors en anderen gaan samen met de Universiteit Twente in dit centrum werken. In het centrum zullen veel verschillende leerstoelen een belangrijke rol gaan spelen. Stefano Stramigioli is een belangrijke trekker van het centrum, hij wil daarmee een internationale toppositie te verkrijgen.

Twente Humanoid
Een project waar binnen de Universiteit Twente aan gewerkt wordt is een robotic-head, dat deel gaat uitmaken van een Twente Humanoid. Dit hoofd is een eerste stap in de richting van een menselijke robot. Er wordt gewerkt aan een menselijke robot, omdat interactie tussen mensen, robots en machines in de toekomst steeds belangrijker gaat worden. Het unieke robothoofd vertoont menselijke trekken, dit is vooral te zien aan zijn bewegingsvrijheid en expressie. Om dit te bereiken is gebruik gemaakt van zeven vrijheidsgraden. Het hoofd kan daarmee niet alleen mensen en objecten volgen, maar ook bij expressies het hoofd bewegen, wat vergelijkbaar is met de mens. Deze innovatieve aandrijving geeft daar genoeg bewegingsmogelijkheden voor. Tevens gebruikt de robot bij het weergeven van zijn expressie een nieuwe technologie, namelijk licht. De mechanica die in de robotic head is gebruikt, is qua snelheid wereldwijd één van de besten.

Veiligheid en ondersteuning
Er zijn veel ontwikkelingen op de UT gaande die in het roboticacentrum zullen leiden tot goede toepassingen. Er is bijvoorbeeld een systeem ontwikkeld dat gaspijpen van binnenuit inspecteert op gaten. Normaal gesproken is dit een gevaarlijke klus, maar door het inzetten van deze robot kunnen gevaarlijke situaties veel eerder en nauwkeuriger gedetecteerd worden.

Een ander voorbeeld waar veel aan gewerkt wordt is robotische chirurgie, waarbij robots chirurgen helpen. Het gaat om ingrepen die heel nauwkeurig uitgevoerd moeten worden en waarbij de patiënt zo min mogelijk wordt belast. Denk bijvoorbeeld aan een tumor die via een kleine incisie wordt verwijderd. De Da Vinci robot is al een groot succes in de wereld, momenteel wordt die gebruikt voor standaard endoscopische ingrepen. In Twente wordt gewerkt aan een zogenaamde Single Access Surgery, wat een flexibel instrumentarium moet krijgen, in plaats van een vast instrumentarium zoals de Da Vinci robot.

www.uttwente.nl