Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Opleidingen/Onderwijs

TU Eindhoven en KU Leuven steken vier miljoen euro in samenwerking rond microchip engineering

TU Eindhoven en KU Leuven gaan nauwer samenwerken op het gebied van microchip engineering, gericht op gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Deze overeenkomst zal de positie van de Brainport (Eindhoven) en Mindgate (Leuven) regio’s versterken. De partijen dragen zo bij aan onder meer de European Chips Act en het Nederlandse versterkingsplan voor de microchipsector (‘Beethoven’).

De ondertekening in Leuven.

In de overeenkomst spreken de twee universiteiten af om samen gezamenlijk gefinancierde promovendi op te gaan leiden tot semicon (halfgeleidertechnologie)-topexperts. Deze promovendi gaan onderzoek doen op gebieden relevant voor de semicon, waaronder AI, mechatronica, software-ontwikkeling, materiaalwetenschap, plasmafysica, microchiptechnologie en optica. De universiteiten richten ook een zaaifonds op om nieuwe onderzoekspaden te verkennen, en gaan zoeken naar mogelijkheden om externe onderzoeksfinanciering aan te trekken.

Daarnaast willen KU Leuven en de TU/e gezamenlijke masteropleidings-tracks op gaan zetten in gebieden als optica, photonics, quantum technology, semiconductor engineering en hightech-systems engineering, met uitwisseling tussen de twee instellingen van zowel studenten als onderzoekers. De samenwerking van KU Leuven, IMEC, TU/e en ASML zal hierbij zorgen voor extra aantrekkingskracht op masterstudenten. Ook gaan de twee universiteiten de mogelijkheden onderzoeken om een gezamenlijke bacheloropleiding te creëren.

Verder komt er een ‘Summer School’, exclusief voor jaarlijks honderd topstudenten wereldwijd in gebieden die relevant zijn voor de semicon. De Summer School zal worden georganiseerd samen met de industriële partners.

4 miljoen investering
De universiteiten gaan IMEC en ASML nauw betrekken in de samenwerking, en onderzoeken welke partijen nog meer kunnen aanhaken. De TU/e sloot onlangs al een grote samenwerkingsovereenkomst met ASML. Samen investeren de universiteiten minimaal 4 miljoen euro, en dat bedrag zal naar alle waarschijnlijkheid nog oplopen door de werving van extra fondsen en eventuele nieuwe opleidingen.

“We hebben hoge verwachtingen van deze samenwerking”, zegt TU/e-rector Silvia Lenaerts. “Als topinstellingen op gebied van semicon, beide ingebed in een eigen regionaal kennis- en innovatie-ecosysteem, vullen we elkaar perfect aan. Europa staat voor een flinke uitdaging om een betere positie te krijgen in de wereldwijde halfgeleidersector. Dat is cruciaal voor onze strategische autonomie, voor ons verdienvermogen en voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Deze samenwerking is daarin een zeer belangrijke stap.”


Meer nieuws over Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
Meer nieuws over Opleidingen/Onderwijs