Handel en samenwerking

TNO en Franse CEA gaan samenwerken op gebied van duurzame energie en digitalisering

TNO en de Franse publieke wetenschappelijke, technische en industriële organisatie CEA hebben een verreikend Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend. Partijen zoeken samenwerking op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie (PV), waterstof, meerdere toepassingen van digitalisering en andere gebieden van wederzijds belang zoals stabiele inpassing van nucleaire energie in het energiesysteem.

Het MoU is vandaag in Amsterdam ondertekend in aanwezigheid van mevrouw Sylvie Retailleau, de Franse minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek en de heer Robbert Dijkgraaf, de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ondertekenaars van CEA en TNO waren de heer François Jacq, voorzitter en CEO van CEA en de heer Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO en voorzitter Raad van Bestuur TNO. Beiden lid van het Steering Board van EARTO ( European Association of Research and Technology Organisations).

Technologische capaciteit en autonomie EU
Frankrijk en Nederland hebben van de groene en digitale transitie een prioriteit gemaakt. Daarom zijn alle initiatieven gericht op het versterken van de technologische capaciteit en autonomie van de Europese Unie belangrijk. Te denken valt aan een nieuwe duurzame zonnecelindustrie in Europa en een Frans-Nederlandse samenwerking om de economieën meer op waterstof in te richten.

Het MoU steunt ook het Frans-Nederlandse pact voor innovatie en duurzame groei dat tussen beide landen is gesloten en dat bedoeld is om de bilaterale relatie te verdiepen en te versterken.

Het pact heeft tot doel de Nederlands-Franse dialoog en de gedeelde doelstellingen van Plan Frankrijk 2030 en het Nederlands Groeifonds te structureren door relevante publieke en private spelers samen te brengen, om de synergieën en technologische en industriële innovatie tussen de twee landen te benutten.


Meer nieuws over Handel en samenwerking