tbp electronics Belgium failliet verklaard; Nederlandse TBP Holding B.V. buiten faillissement

De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft op 2 september 2011 het Belgisch bedrijf tbp electronics Belgium nv uit Geel failliet verklaard. Er was al geruime tijd sprake van een ernstige terugval in orders en daardoor dalende werk-volumes.

Op 10 augustus 2011 was reeds door de rechtbank toegestemd in een beroep op de wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO). De vereiste herstructurering bleek echter in de beschikbare termijn niet mogelijk, waarna het faillissement is aangevraagd.

De feiten en gegevens die in de afgelopen periode boven water zijn gekomen hebben ook geleid tot een vertrouwensbreuk tussen de Raad van Bestuur en het operationeel management in België. Dit heeft zijn neerslag gekregen in het jaarverslag van de RvB over 2010 waarin de goedkeuring voor het gevoerde management ontbreekt en op meerdere besluiten en beleidsonderdelen door de RvB voorbehouden zijn gemaakt. Het gehele managementteam is in augustus 2011 vervangen door nieuw aangesteld interim management.

De Nederlandse onderneming TBP Holding B.V. en de daartoe behorende dochterondernemingen, waaronder tbp electronics bv, alle gevestigd te Dirksland, vormen een volledig zelfstandige juridische, financiële en operationele entiteit. Er is geen verbondenheid tussen tbp electronics Belgium nv (Geel) en tbp electronics bv (Dirksland), want het zijn gescheiden, zelfstan-dige juridische entiteiten. Deze ondernemingen hebben tegenover derden nooit aansprakelijkheid aanvaard of op zich genomen voor schulden en verplichtingen van de andere onderneming.

Door de rechtbank zijn in het faillissement van de Belgische onderneming tot curatoren benoemd de advocaten mr. L. Plessers, mr. J. Van Cauwenbergh en mr. J. De Chaffoy, allen gevestigd te Turnhout. Deze curatoren zijn als enigen belast met het beheer en bestuur van die onderneming en zijn daarmede eerste en enig aanspreekpunt voor alle zaken betreffende de Belgische onderneming. Zij onder-zoeken op dit moment de toekomstmogelijkheden, waaronder een (gedeeltelijke) doorstart en zijn hierover met diverse partijen in gesprek.