Branche- en ondernemersorganisaties

Steeds meer industrietakken geraakt door hoge energieprijzen

Naast het kleinere energie-intensieve mkb komen ook steeds meer grotere industriële (mkb-)bedrijven in de basisindustrie in de problemen door de extreem hoge energieprijzen. Van bijvoorbeeld de grafische industrie tot glas, rubber en kunststof, de voedingssector en delen van de chemie. ‘Zorgelijk daarbij is dat juist om dit soort basisindustrie vaak een hele keten van bedrijven actief is. Daardoor kunnen de effecten op de regionale economie in delen van Nederland groot zijn met effecten op afnemers, toeleveranciers, transporteurs en tal van andere partijen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Zorgelijke NEVI-cijfers bevestigen beeld
Het beeld wordt bevestigd door de nieuwe NEVI-cijfers die maandag verschenen. Die wijzen op een daling van de industriële productie en sombere vooruitzichten voor delen van de industrie. Dergelijk lage scores zijn volgens NEVI sinds het jaar 2000 alleen voorgekomen bij het knappen van de internetbubbel in 2001, tijdens de kredietcrisis en aan het begin van de coronapandemie. De vraag naar allerlei industriële basisproducten is door de hoge energieprijzen sterk teruggelopen, en energie-intensieve bedrijven kunnen de hoge energieprijzen niet of nauwelijks doorberekenen, onder meer omdat zij internationaal concurreren.

Gitzwarte vooruitzichten
Half september verwachtte nog een kwart van de energie-intensieve bedrijven uit de achterban van VNO-NCW en MKB-Nederland dit jaar al verlies te draaien door de hoge gas- en elektraprijzen. Gezien de recente signalen en gesprekken die de ondernemingsorganisaties met verschillende industriële (midden)bedrijven de afgelopen weken voerden (zie enkele voorbeelden hieronder) lijkt dit percentage alleen maar verder te zijn toegenomen en komen er steeds meer bedrijven in de knel.

Zorgen dat verduurzaming industrie hier plaatsvindt
Veel Europese landen waar Nederland mee concurreert maken inmiddels gebruik van het verruimde EU-steunkader om de negatieve effecten van de hoge energieprijzen voor hun maakbedrijven te dempen. Het gaat bijvoorbeeld om Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Ook Engeland steunt zijn industrie. Omdat Nederland van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, ontstaat zo een ongelijk speelveld voor steeds meer Nederlandse ondernemers die internationaal concurreren. ‘Als we als Nederland en Europa ook eigen industrie willen houden – en als we willen dat de industrie juist hier een wereldwijde koploper in duurzaamheid wordt – zal Nederland snel stappen moeten zetten’, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Alleen zo kunnen we dit soort bedrijven door deze tijdelijke problemen helpen. Juist veel van dit soort basisindustrie is van vitale waarde voor onze economie, zo werd onlangs nog overtuigend duidelijk in de Industriebrief van het kabinet. Zij leggen de basis voor producten die we dagelijks nodig hebben. Van drukwerk, glas en voedingsmiddelen tot kunststoffen en metalen.’

Meer nieuws van VNO-NCW
Meer nieuws over Branche- en ondernemersorganisaties