RTA verlaagt verwijderingsbijdragen met vijftig procent

De bedrijven die professionele elektr(on)ische apparatuur in de markt brengen en die zich bij RTA hebben aangesloten, betalen dit jaar aanzienlijk minder voor hun verplichting om afgedankte apparatuur te laten ophalen en verwerken. RTA, de stichting voor Recycling van Technologische Apparatuur, heeft besloten de tarieven voor verwijderingsbijdragen sinds 1 april 2010 met ongeveer vijftig procent te verlagen.

Al bij de opzet van RTA had initiator FHI, federatie van technologiebranches, als voorwaarde geformuleerd dat er geen sprake mag zijn van ‘oppotten’ van gelden. Afgesproken is de bijdrage zover mogelijk naar ‘nul’ terug te brengen zodra duidelijk is dat er voldoende reserves zijn. De reden dat aangesloten RTA-deelnemers minder gaan betalen zit hem hoofdzakelijk in de manier van verwerken. Tot 2010 werden de apparaten handmatig gedemonteerd. Sinds 1 januari gebeurt dit mechanisch, omdat RTA een samenwerkingsverband voor het inzamelen en verwerken is aangegaan met de firma Coolrec. De looptijd van deze overeenkomst is voorlopig drie jaar.

Contact: Joas van Lent, joas.van.lent@stichtingrta.nl, (033) 465 75 07.