Algemeen

Recycling van zonnepanelen kan beter

‘Er is een drastische optimaliseringsslag in de recycling en circulariteit van zonnepanelen nodig’, stelde Harald Kerp van TNO tijdens het zonne-energiecongres Sunday dat vorige week is gehouden.

Harald Kerp

Er komt een enorme golf van afgedankte producten aan. Dat betreft allereerst de zonnepanelen die vanaf 2010 in steeds grotere getalen in Nederland zijn geïnstalleerd en die na 20 à 25 jaar het einde van hun leven hebben bereikt. Die zijn niet gemaakt met het oog op recycling. Tussen het glas is alles met elkaar verlijmd vanuit het oogpunt van mechanische robuustheid en bescherming tegen vocht. Dat maakt dat met de huidige recyclingtechnieken slechts een laagwaardige secundaire stroom grondstoffen kan worden teruggewonnen, bijvoorbeeld glas met lijmresten en vervuild silicium. Volgens Kerp is het organiseren van de recycling van zonnepanelen een van de grote uitdagingen waar de zonne-energiesector mee geconfronteerd wordt. Wat zijn de huidige technische mogelijkheden voor verwerking, wat is er over 5 à 10 jaar mogelijk, hoe groot is nu exact die afvalstroom die er aan komt, wat zijn de kosten, welke waarde vertegenwoordigt die… dat zijn de vragen waar nu een antwoord op moet komen. Kerp noemde in dit verband de onzekerheid over het volume zonnepanelen dat in Nederland zal worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld als gevolg van de problemen ten aanzien van netcapaciteit. Er moeten grote stappen worden gezet, bijvoorbeeld op het gebied van recycling-vriendelijk ontwerpen, hergebruik, het ontwikkelen van innovatieve afvalverwerkingstechnieken en het uitbannen van giftige materialen in producten.


Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws over Algemeen

Partnernieuws