Economie / Financieel

Nederlandse chipsector vraagt kabinet om steun

Een consortium van 29 bedrijven in de chipsector, genaamd ChipNL, wil dat er meer gedaan wordt voor de innovatiekracht van Nederland. Daarvoor hebben de bedrijven, waaronder ASML, NXP en ASM, daar een plan neergelegd bij het nieuwe kabinet. ‘Het is in het belang van Nederland om in de chipindustrie te investeren, voor de concurrentiepositie en het verdienvermogen’, zegt Paul Verhagen, cfo van ASM.

ChipNL is een Nederlands onderdeel van de Europese chipverordening. Daarin is afgesproken dat Europa, evenals bijvoorbeeld de VS, meer zal doen om de chipindustrie te laten groeien. En Europa heeft zich eraan gecommitteerd om ook bij te dragen aan zowel de digitale als groene transitie, om zo het technologische leiderschap van Europa te versterken.

Elk land moet bijdragen aan die chipverordening, zegt Verhagen. ‘En zo begon ChipNL. Eigenlijk was ronde vier van het Nationaal Groeifonds ervoor bedoeld, maar die is weggevallen.’ Daarom diende het consortium een plan in bij het nieuwe kabinet: ‘We willen het initiatief toch voortzetten. Nederland heeft een unieke positie, als klein land met een sterke chipsector.’

ChipNL wil 100 tot 150 miljoen euro om de innovatiekracht van Nederlandse chipsector te verbeteren. Er was al geld vrijgemaakt voor die sector, namelijk 2,5 miljard euro in project Beethoven. Maar dat staat los van de missie van ChipNL, benadrukt Verhagen. ‘Beethoven is specifiek bedoeld voor de infrastructuur rondom Brainport, niet voor innovatie. En een deel van het geld is voor de beschikbaarheid van talent, die we ook heel belangrijk vinden.’

Het extra geld zal dus worden besteed aan verbetering van de concurrentiepositie en het verdienvermogen van Nederland. Daarbij is een toename van de arbeidsmigratie niet ondenkbaar. ‘Het aantrekken van buitenlands talent is belangrijk’, zegt Verhagen daarover. ‘Maar we willen ook investeren in het Nederlands onderwijs, onder andere door project Beethoven.’ Toch verwacht Verhagen dat niet voldoende mensen uit de Nederlandse onderwijssector zullen komen. ‘Daarom is het van belang dat we toegang hebben tot buitenlands talent.’

Bron:  BNR


Meer nieuws over Economie / Financieel