Kenniswerkers behouden voor Nederlandse economie

Ruim 90 procent van de kenniswerkers uit het bedrijfsleven die met steun van de overheid tijdelijk bij Nederlandse kennisinstellingen werden ondergebracht, zijn weer terug bij hun oude werkgever. Dat blijkt uit de evaluatie de Kenniswerkersregeling die het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I)

Kredietcrisis
Bij het uitbreken van de wereldwijde kredietcrisis kregen bedrijven die te kampen hadden met acute omzetdaling, de mogelijkheid kenniswerkers tijdelijk te detacheren in plaats van hen te moeten ontslaan. In totaal maakten 1900 kenniswerkers van de regeling gebruik. De overheid droeg daaraan 180 miljoen euro bij.

Schot in roos
‘De regeling was een schot in de roos,’ zegt minister van EL&I Verhagen. ‘Het heeft veel hoog opgeleide specialisten voor de Nederlandse economie behouden. Bedrijven en kennisinstellingen zijn erg enthousiast. Het is een enorme impuls geweest voor de samenwerking.’

Fiscale ondersteuning
Het kabinet neemt structurele maatregelen om de uitwisseling van kenniswerkers in bedrijven en kennisinstellingen te verbeteren. Vanaf 2013 wordt zowel de detachering van kenniswerkers van bedrijven bij kennisinstellingen als vice versa fiscaal ondersteund.