Kennisinvesteringen bedrijfsleven niet toegenomen

Door de economische crisis investeerden Nederlandse bedrijven in 2009 minder in kennis dan een jaar eerder. Hoewel de economie in 2010 weer herstelde, gold dat niet voor de kennisinvesteringen. Bedrijven hebben in 2010 evenveel aan kennis uitgegeven als in 2009. Het belang van de kennisinvesteringen is hierdoor verder teruggelopen.

 

Afbeelding 1: Kennisinvesteringen naar soort

Afbeelding 2: Aandeel kennisinvesteringen in totale investeringen per bedrijfstak

Helft investeringen is kennis
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2010 bijna 44 miljard euro geïnvesteerd in kennis. Dat is ongeveer 50 procent van alle investeringen door Nederlandse bedrijven. Ruim de helft van kennisuitgaven betreffen investeringen in organisatiestructuren en merknamen. In 2009 investeerden bedrijven eveneens bijna 44 miljard euro aan kennis. De overige investeringen door bedrijven waren in 2010 ongeveer 0,5 procent lager dan in 2009. 

Aandeel kennisinvesteringen in bbp neemt af
Het aandeel van de kennisinvesteringen in het bruto binnenlands product (bbp), ofwel wat we met zijn allen in Nederland produceren, is de afgelopen tien jaar afgenomen tot 7,4 procent. Daardoor is het aandeel weer terug op het niveau van 1990. Niet alle kennisinvesteringen zijn echter afgenomen. Zo is het aandeel van de software-investeringen op peil gebleven, met 1,3 procent van het bbp. Dat geldt ook voor de investeringen in bedrijfsopleidingen (0,8 procent van het bbp). 

Het toegenomen belang van kennisinvesteringen gedurende de tweede helft van de jaren negentig tot 8,6 procent van het bbp is in de periode 2001-2010 vrijwel volledig teniet gedaan. De raming voor de eerste helft van 2011 laat zien dat de groei van kennisinvesteringen nog steeds achterblijft bij de groei van het bbp. 

Meeste kennisinvesteringen door zakelijke dienstverlening
De zakelijke dienstverlening is de bedrijfstak die het meest in kennis investeert met een aandeel van bijna een kwart in de totale kennisinvesteringen. Binnen de zakelijke dienstverlening maken investeringen in kennis meer dan 80 procent uit van alle investeringen. Dit komt met name door investeringen in economische competenties, zoals uitgaven aan organisatiestructuren en merknamen. Door het opschuiven naar een diensteneconomie zijn dergelijke kennisinvesteringen voor de Nederlandse economie belangrijker geworden. 

Murat Tanriseven en Erik Veldhuizen

Bron: The Dutch growth accounts 2010