“Innovatie, wij kunnen niet zonder”

Op 28 april 2010 organiseerde de UT voor de vijfde keer haar Innovatielezing. Dit jaar werd de lezing, met als titel 'Innovatie, wij kunnen niet zonder', verzorgd door Albert van der Touw, topman van Siemens Nederland. In zijn lezing ging hij in op de noodzaak en kansen van innovatie.

Van der Touw begint zijn verhaal met de constatering dat we aan het begin van een nieuw tijdperk zijn gekomen. Door kortzichtigheid zijn we op een dood spoor beland, zowel wat betreft de wereldeconomie als het milieu. We moeten toe naar een duurzame beschaving met een juiste balans tussen milieu, economie en maatschappij. “De innovatieopdracht waarvoor we staan is een opdracht voor ons allemaal: overheid, wetenschap, financiële wereld en de industrie. Maar de opdracht is er, wat mij betreft, vooral één voor de talentvolle ingenieurs.”

IJverig werken
Om te kunnen innoveren is een kritische grondhouding onontbeerlijk. Daarom is Van der Touw niet somber over het creatieve potentieel van Europa. “De geest van tegenspraak en het intellectuele debat op het scherpst van de snede zijn ons Europeanen namelijk met de paplepel ingegeven.”

Maar, innovatie vraagt om meer dan een kritische grondhouding en creativiteit. Volgens Van der Touw is innovatie namelijk zelden het resultaat van één geniale ingeving, zoals bij Newton en Einstein het geval was. Om dit te illustreren haalt hij het voorbeeld van Thomas Edison aan. “De gloeilamp die hij uitvond was niet het resultaat van een flash of genius, maar het resultaat van jarenlang ijverig werken in een professioneel georganiseerd laboratorium.”

Antwoord
“De meest geslaagde innovaties zijn bovendien het antwoord op een probleem, dat vandaag al in brede kring ondervonden wordt. Zo is het onverstandig om nu een oplossing aan te dragen voor wat in onze vergrijzende samenleving pas over twintig jaar als een probleem zal worden ervaren. Beter is het om als uitgangspunt te nemen dat er vandaag al veel oudere mensen zijn die de behoefte hebben aan oplossingen. Waarna het natuurlijk wel degelijk zin heeft te benadrukken dat deze groep over twintig jaar nog veel groter zal zijn.”

Samenwerking
Voor innovatie is bovendien samenwerking noodzakelijk. De industrie en de wetenschap kunnen het niet alleen. “Juist samen kun je antwoorden bedenken op de grote vragen.”

Eerder in het betoog van gaf Van der Touw al aan dat de doelstellingen van een bedrijf en een universiteit wat betreft de thema’s helemaal niet hoeven te verschillen. Hij citeerde enkele passages uit de strategische visie van de Universiteit Twente tot het jaar 2014. “….de UT levert verrassende oplossingen voor grote maatschappelijke vragen op terreinen als energieschaarste en duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Ook Siemens richt zich precies op deze thema’s. Ons portfolio is de vorige jaren scherper dan ooit toegesneden op duurzame oplossingen voor water, energie, mobiliteit, veiligheid en gezondheid.”

www.universiteittwente.nl