Economie / Financieel

Industrie verwacht in 2023 15 procent meer te investeren

In 2023 verwachten producenten 15 procent meer te investeren dan in 2022. Bijna 20 procent van de verwachte investeringen wordt ingezet voor verduurzaming en energiebesparing. Dit meldt het CBS op basis van de voorjaarsenquête investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie.

verwachte investeringen industrie 2023. * Voorlopige cijfers.

Vooral raffinaderijen en de chemische industrie hebben positieve investeringsverwachtingen. Producenten in de textielindustrie verwachten minder te investeren.

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld van half januari tot half mei 2023. Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die dit jaar nog in gebruik genomen worden, zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. De verwachte toename in 2023 komt deels door investeringen die al in 2022 in gebruik genomen zouden worden, maar zijn uitgesteld tot 2023.

Raffinaderijen en chemische industrie verwachten fors meer te investeren
Raffinaderijen en de chemische industrie verwachten in 2023 30 procent meer te investeren dan in 2022. Producenten in de metaalindustrie verwachten ruim een zesde meer te investeren in 2023. Maar er zijn ook bedrijfstakken waar in 2023 juist een afname in investeringen verwacht wordt. Zo gaan producenten uit de textielindustrie ervan uit 23 procent minder te investeren in 2023 ten opzichte van een jaar eerder. Ook ondernemers uit de papier- en grafische industrie en de transportmiddelenindustrie zijn negatiever ingesteld voor 2023.

Bijna een vijfde van verwachte investeringen gerelateerd aan vergroening
Van het totale bedrag aan verwachte investeringen in 2023 wijzen industriële producenten 4 procent toe aan circulair produceren, waaronder het hergebruik van grondstoffen en afvalstoffen, en 8 procent aan energiebesparing. Hierbij kan gedacht worden aan isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. Producenten geven aan dat zo’n 7 procent van de verwachte investeringen te maken heeft met vermindering van uitstoot. Voor de chemische industrie is dit zelfs 15 procent.


Meer nieuws over Economie / Financieel