Branche- en ondernemersorganisaties

Economie / Financieel

FME: Innovatie moet nu echt topprioriteit worden

R&D budgetten in de technologische industrie staan ernstig onder druk. Uit de COVID-19 enquêtes van FME blijkt keer op keer dat nog veel bedrijven dreigen te gaan bezuinigen op innovatie.

“Het is bijvoorbeeld schrijnend dat de mobiliteitskant van de Nederlandse maakindustrie hun R&D budgetten zodanig onder druk zien staan, dat zij vandaag een oproep moeten doen aan het kabinet om 100 miljoen euro extra te investeren in innovatie”. FME wil dan ook dat in de corona noodpakketten meer aandacht komt voor het versterken van innovatiebudgetten.

Toekomstvisie
“Het verbaast me dat de oproep van de mobiliteitsindustrie nodig is, te meer daar het kabinet eind oktober 2020 in haar visie over de toekomst van de Nederlandse maakindustrie het enorme belang van de industrie erkent. Het is noodzakelijk dat de R&D budgetten nu worden verruimd”, zegt Ineke Dezentjé, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME.

Welvaart en welzijn
In de visie van oktober 2020 kijkt het kabinet naar de industrie voor duurzame vooruitgang en als groeimotor van de Nederlandse economie. Dezentjé: “Het is natuurlijk fantastisch dat het kabinet nu nadenkt over extra maatregelen om bedrijven te steunen tijdens de verlengde lockdown en daarbij ook de startende ondernemingen niet vergeet. Maar om ons toekomstig verdienvermogen te behouden door onze internationale concurrentiepositie te versterken, is ruimschoots investeren in innovatie onontbeerlijk. Anders kunnen we onze maatschappelijke voorzieningen onmogelijk op peil houden. Welvaart en welzijn gaan hand-in-hand en beginnen bij een sterke industrie”.

Meer nieuws van FME
Meer nieuws over Branche- en ondernemersorganisaties
Meer nieuws over Economie / Financieel