Beurzen, congressen, seminars, events

Branche- en ondernemersorganisaties

FHI organiseert kennisweken Industriële Automatisering

In deze beweeglijke tijden kunnen sommige zaken wel, andere niet. De digitale werkvorm in het (thuis)kantoor is binnen enkele weken geadopteerd als normaal. De mogelijkheden waren er maar er werd relatief weinig gebruik van gemaakt. Techniek biedt echter concrete oplossingen voor problemen en creëert kansen voor het uitwisselen van kennis.

Waar FHI veel fysieke evenementen faciliteert, breidt de organisatie nu uit op online vlak. “Wij nodigen u uit om in de tweede helft van 2020 de online kennisweken te bezoeken.’ Deze kennisweken bieden een vol programma waar u zich gratis voor kunt registreren. Het zijn geen hele dagen achter de PC, maar op verschillende momenten in de week praten leden, specialisten en klanten uit het veld u bij over de laatste ontwikkelingen en technische mogelijkheden.

‘Zoals u van ons gewend bent, staat het delen van kennis centraal en is commercie bijzaak. U kunt zelf uw programma samenstellen. Wij verwelkomen u graag bij de online kennisweken.’

Week 38 – IO-Link
FHI Industriële Automatisering faciliteert het secretariaat en het management van PI Nederland, de vereniging achter de protocollen PROFIBUS, PROFINET en IO-Link. Doordat IO-Link een onafhankelijke standaard betreft, kan elke leverancier het protocol integreren binnen zijn device. IO-Link is het onafhankelijke protocol wat ingezet kan worden als we praten over communicatie tot aan de sensor. In de toekomst werkt IO-Link ook draadloos. Het is een techniek sterk in ontwikkeling, veelvuldig toegepast binnen de maakindustrie en steeds meer binnen de procesindustrie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Meld u dan aan voor deze online IO-Link kennisweek.

Week 39 – Servitization, Life Cycle Management & Predictive Maintenance
Bij het ‘managen’ van de ‘Life Cycle’ hebben we het over het leggen van de focus op het ketenbeheer van een product. De levenscyclus van een product bestaat uit drie fases: het bedenken, het fabriceren en de distributie ervan. Daarnaast is anno nu de volgende factor steeds belangrijker: het rangschikken en het hergebruiken van de restmaterialen. Bij ‘Life Cycle Management’ kijken we naar deze cyclus met een overkoepelende blik. Het doel hierbij is om de levenscyclus van een product zo efficiënt mogelijk te laten verlopen om zo de kosten te drukken. Het thema Life Cycle Management betreft een allesomvattend begrip en éénieder interpreteert het vaak op zijn eigen manier.
Een manier om het ketenbeheer te verduurzamen is ‘Predictive Maintenance’, ofwel preventief onderhoud. Het doel van dit preventieve onderhoud is om op het juiste moment de componenten van een machine te vervangen, voordat het einde van de levensduur ervan is bereikt. Wanneer dit op de juiste manier gedaan wordt, is preventief onderhoud efficiënter dan correctief onderhoud.
Hierbij spelen de inzet van sensoren een steeds belangrijkere rol. Een sensor wordt gebruikt om de status van een onderdeel gedurende een bepaalde tijd te meten. Met deze verzamelde data kunnen vervolgens trends worden vastgesteld om zo de levensduur van een component te bepalen en er dus achter te komen wanneer dit component idealiter vervangen dient te worden. Een manier om de ‘Life Cycle’ te verduurzamen is dus het optimaliseren van Predictive Maintenance waardoor onderhoudskosten kunnen worden beperkt.
Een stap verder is de opkomst van servitization. Servitization houdt in dat producenten hun producten als een dienst aanbieden en hierbij de klant ontzorgen. Een positieve bijkomstigheid is dat de uitgaven en investeringen voor een eindklant overzichtelijk zijn en de klant in zijn dagelijkse werkzaamheden zich kan bezighouden met het primaire proces. Terughoudendheid uit zich vaak omdat een eindklant het ‘ownership‘ van zijn installatie kwijt is, bij veel partijen binnen de industrie nog een te grote stap. In de praktijk betekent dit dat bedrijven hun benodigde machines niet kopen, maar leasen en betalen per gebruik.

Week 40 – 5G in de Industrie
5G belooft een wereld van vernieuwing, ook binnen de industrie. Een aantal zijn een extreem lage reactietijd, mogelijkheden om een privénetwerk op te bouwen zodat een deel van de capaciteit gewaarborgd blijft en een extreem hoge bandbreedte voor grote hoeveelheden data. De pilotprojecten worden vandaag de dag uitgerold en de testen lijken te slagen, niet alleen outdoor maar zelfs indoor. Daarnaast zijn wereldwijd de eerste devices op de markt gekomen met 5G-ondersteuning. Waar 4G op de consumentenmarkt een enorme impact heeft gehad, lijkt 5G dit in de zakelijke markt te brengen.
Binnen de online kennisweek 5G in de Industrie proberen we vragen te beantwoorden, kijkend naar voorbeelden van vandaag de dag. Wat draait er al, hoe ziet dat er technisch uit, wat zijn de ervaringen? Daarnaast bespreken we de uitkomsten. We bespreken de theoretische mogelijkheden en kijken naar wat er praktisch haalbaar is. Zit er toekomst in 5G en op welke termijn zoekt u het antwoord? Meld u aan voor de online 5G kennisweek.

Week 41 – Industriële veiligheid
Deze week staat in het teken van veiligheid, fysieke veiligheid wel te verstaan. Waarbij we ons richten op twee werelden: de maakindustrie en de procesindustrie. Totaal verschillende industrieën maar vaak met hetzelfde uitgangspunt: het moet veilig. Niet alleen omdat de mens het kapitaal van uw bedrijf is, maar ook omdat de vervolgschade enorm kan zijn.
Voor de procesindustrie speelt explosieveiligheid een belangrijke rol, waarbij in de maakindustrie de machineveiligheid voorop staat. Daarnaast speelt er op beide vlakken de mate van aansprakelijkheid en regelgeving. Al met al veel thema’s die we in een week tijd in een opbouwend programma zullen behandelen. Neem uw verantwoordelijkheid en meld u aan voor deze online industriële veiligheidsweek.

Week 44 – Industrial Cyber Security
Industrial Cyber Security speelt als geen ander in alle lagen binnen de industrie. Afgelopen periode is het niemand ontgaan: waar het eerst vooral ging om privégegevens, zijn nu vaak bedrijven het slachtoffer van hackaanvallen.
Eerder werden industriële toepassingen en specialistische netwerken buiten beschouwing gelaten, steeds vaker stuiten we nu op doelgerichte aanvallen, waarbij ook specifieke omgevingen met exotische netwerkprotocollen niet ongeschonden worden gelaten.

Week 45 – PROFIweek (PROFIBUS, PROFINET & IO-Link)
Met de integratie van Industrie 4.0 wordt communicatie binnen de verschillende industriële omgevingen nog belangrijker. Vanuit FHI Industriële Automatisering voeren wij het secretariaat en het management van de vereniging PI Nederland, de vereniging achter de protocollen PROFIBUS, PROFINET en IO-Link.
OPC-UA, Advanced Physical Layer en Time Sensitive Networking bieden mogelijkheden voor de toekomst. Zo ook de integratie van WIFI 6 en de implementatie van 5G.
Waar PROFIBUS totaal is geadopteerd, zien we een enorme groei van PROFINET, niet alleen binnen de maakindustrie maar ook steeds meer binnen de procesindustrie. Waar snelheid hier vaak geen prioriteit heeft, is transparantie en digitale communicatie binnen een netwerk steeds belangrijker. Daarnaast biedt het een prachtig platform voor de toekomst.

Week 46 – Food & Beverage
In deze week staan de technische ontwikkelingen binnen de procesautomatisering voor de voedingsmiddelenindustrie centraal.
Onderwerpen als Food Safety (Kwaliteitsmanagement, Traceability), Predictive Maintenance (Condition Based Monitoring, Digitalisering van instrumentatie), Overall Equipent Effectiveness (OEE), Energie management / duurzaamheid, Cleaning-in-place, Lot-size-one komen aan bod in deze kennisweek op het gebied van Food & Beverage.
Afgelopen periode is er veel gevraagd van de voedingsindustrie. Naast een optimale inzet van mensen kunnen alleen topprestaties worden behaald als u ook op technisch vlak koploper bent. Door middel van automatisering kan de capaciteit omhoog en zo ook de kwaliteit.
Waar kun je het proces borgen, hoe kom je tot het beste eindresultaat en hoe maken we producten meer klant specifiek?

Week 47 – Auto ID
Wie, wat, waar, wanneer: informatie wat vandaag de dag niet meer weg te denken is. Maar voordat we deze informatie verkrijgen en voordat we het proces dusdanig hebben ingericht zodat we er ook uit kunnen halen wat we willen, daar komt heel wat bij kijken.
De barcode is een oude techniek maar voldoet voor veel toepassingen prima. Een belangrijk aspect van een barcode is de prijs. Wil je dynamischer te werk gaan, dan kom je in je zoektocht mogelijkheden tegen als RFID of NFC.
De beschikbaarheid van gedetailleerde productinformatie vraagt om een specifieke aanpak. Verschillende inzetgebieden vereisen een juiste keuze in hardware. Het aanbod moet voldoen aan bepaalde standaarden en de verschillende industriële eindgebruikers vragen om specialistische oplossingen. Daarnaast moet men waken voor een werkbare situatie.
AUTO ID-oplossingen kunnen uw automatiseringsprocessen versnellen en bieden tal van mogelijkheden. Maar hierbij geldt dat een juiste start essentieel is.

Week 48 – Waterstof
Daar waar we de grootste winst kunnen behalen met betrekking tot de klimaatdoelstellingen, namelijk de industrie, biedt de toepassing van waterstof misschien een oplossing. Wat blijkt? Voor de industrie is het opslagmedium waterstof totaal niet nieuw!
Duurzame energie wordt in Nederland al jaren met succes geproduceerd. Windmolens en zonnepanelen wekken met succes groene energie op voor veel Nederlandse huishoudens. Toch is het niet alleen een succesverhaal, want bij mistig of windstil weer leveren deze middelen weinig energie. Tegelijkertijd betalen energieproducenten bij gunstige omstandigheden vaak om hun overproductie kwijt te raken. Kortom vraag en aanbod sluit niet op elkaar aan.
Dit vraagt om een milieuvriendelijke oplossing die, onafhankelijk van het weer, balans kan brengen op de energiemarkt en het gebruik van fossiele brandstoffen overbodig maakt. Waterstof biedt deze oplossing om bij te dragen aan de transitie naar een duurzaam energiesysteem.
Er zijn echter verschillende manieren om waterstof te produceren, en het is van belang om een onderscheid te maken tussen grijze, blauwe en groene waterstof. Groene waterstof is geheel Co2 neutraal, en biedt veel mogelijkheden voor de opslag van duurzame energie.
Dit klinkt natuurlijk erg veelbelovend, maar er zijn een aantal kanttekeningen. Het rendement van waterstof is relatief laag. Dat wil zeggen dat bij het proces van elektrolyse ook vrij veel energie verloren gaat. Daarnaast is waterstof een erg licht gas, lichter dan bijvoorbeeld aardgas, en is het snel ontvlambaar. Het is daarom van groot belang om voorzichtig om te gaan met dit gas en onderzoek te blijven doen naar het gedrag van waterstof.
De toepassingen van waterstof zullen de komende jaren naar verwachting in een stroomversnelling belanden. Met de toenemende vraag naar duurzame alternatieven, zullen meer en meer bedrijven waterstof als mogelijkheid overwegen. Op dit moment ziet de markt vooral veel mogelijkheden voor vervoer en transport.

Week 49 – Machinebouw
De week voor de machinebouwer, waarbij u handreikingen krijgt om uw oplossing zo te innoveren dat een eindklant zeker voor uw oplossing kiest.
Big Data, Cyber Security, Deep Learning, procesoptimalisatie, modulair bouwen, machine vision, predictive maintenance en bekabeling: het zijn een aantal thema’s die uitgebreid aan bod komen in het lezingenprogramma van de online machinebouw week.
Kleiner, beter, mooier, goedkoper en sneller, factoren waar toeleveranciers u graag mee helpen. Voor welke sector? Het maakt niet uit, afgelopen jaren zijn er veel oplossingen besproken van machinebouwers binnen de AGRO, papierindustrie en automotive sector en vaak met verassende resultaten of overeenkomsten. Tijdens de Machinebouw week krijgt u concreet inzicht in de praktische haalbaarheid.

Klik hier om u aan te melden.

Meer nieuws van FHI, federatie van technologiebranches
Meer nieuws over Beurzen, congressen, seminars, events
Meer nieuws over Branche- en ondernemersorganisaties