Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Computer voorspelt uitspraken rechtbank

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen lanceren op 10 december de online applicatie Juri Says tijdens het Jurix 2020 congres. Juri voorspelt de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie. Over het afgelopen jaar voorspelde Juri in 73% van de gevallen het oordeel van het Europese Hof correct. De computer leert elke maand van de gemaakte fouten, en probeert zo steeds beter te voorspellen.

Juri Says is gebouwd door een team van juristen en computationeel taalkundigen. Promovenda Marsha Medvedeva, nauw betrokken bij het project: ‘Deze online applicatie is uniek. Juri baseert de voorspelling op een samenvatting van feiten die jaren voor de uitspraak wordt gepubliceerd. De informatie in deze samenvatting lijkt genoeg te zijn om redelijk goed te kunnen voorspellen wat het Europese Hof zal oordelen.’

Niet op de stoel van de rechter
Het team benadrukt wel dat dit systeem geen rechter zal vervangen. Michel Vols (Faculteit Rechtsgeleerdheid): ‘Een uitspraak voorspellen is echt wat anders dan een uitspraak doen. Terwijl Juri Says wel aangeeft welke zinnen van belang zijn voor de gemaakte voorspelling, is niet altijd duidelijk waarom en hoe-ven de zinnen ook niet altijd juridisch relevant te zijn. Een computerprogramma is anders dan een mens’.

Unieke samenwerking vakgebieden
Het team achter Juri Says bestaat naast Medveda uit professor Martijn Wieling (Faculteit der Letteren), professor Michel Vols (Faculteit Rechtsgeleerdheid) en onderzoeksmasterstudent Xiao Xu. Zij brachten de kennis van heel verschillende wetenschapsgebieden samen. Wieling: ‘Dit interdisciplinaire project is mogelijk gemaakt door de Young Academy Groningen. Door kennis vanuit de rechtswetenschap te koppelen aan kennis vanuit de computationele taalkunde, lopen wij wereldwijd in de voorhoede.’


Meer nieuws over Onderzoek, ontwikkeling en innovatie