Bedrijven

Handel en samenwerking

Bouw grootste testfaciliteit voor windturbinebladen

Een consortium van GE Renewable Energy, LM Wind Power en TNO bouwt momenteel de grootste testfaciliteit voor windturbinebladen in zijn soort. In deze testomgeving kunnen gigantische rotorbladen worden getest onder verschillende omstandigheden. De bouw van de testfaciliteit in het WMC Technology Center van LM Wind Power in Wieringerwerf wordt naar verwachting in november 2020 afgerond.

3D-illustratie testfaciliteit STRETCH-project. Afbeelding IDOM.

Windturbines blijven groeien in omvang om zo de kosten van windenergie per kWh te verlagen. Dit vraagt grote inspanningen op het gebied van innovatie en technologische ontwikkeling. De nieuwe testfaciliteit voor rotorbladen maakt het mogelijk om de sterkte en het dynamisch gedrag van rotorbladen te testen en te meten onder de enorme mechanische belastingen die door de grote bladen worden veroorzaakt. De opgedane kennis zal worden gebruikt om bestaande en toekomstige ontwerpen te verbeteren.

Peter Eecen, R&D-manager TNO Windenergie: “Grotere turbines zijn essentieel om de energietransitie vorm te geven. Zonder innovaties zouden grotere turbines te zwaar en te duur worden om commercieel rendabel te zijn. Snelle innovatie op het gebied van windturbineblad- en rotorontwerp, materialen, constructie en productie hebben de opschaling van windturbines op zee wereldwijd haalbaar en aantrekkelijk gemaakt.

We zijn blij met deze kans om samen te werken met de Nederlandse overheid, GE Renewable Energy en LM Wind Power om de kennis van rotorbladtechnologie te vergroten. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan betere ontwerpen die windenergie nog betrouwbaarder en betaalbaarder maken.”

Hanif Mashal, LM Wind Power Vice President Engineering: “Het opzetten van de meest geavanceerde en grootste rotorblad testfaciliteit in zijn soort toont onze inzet om inzichten te ontwikkelen in rotorbladtechnologie die verder gaan dan alleen de productie van bladen.

Met deze innovatieve rotorbladfaciliteit zullen we in staat zijn om de pitch lagers en het pitch systeem, die de windturbinebladen aan de naaf bevestigen, in eigen huis te verifiëren. Daarnaast maken we het mogelijk om de opgevangen energie te maximaliseren en tegelijkertijd de belasting op de windturbine te verminderen. Dit zal onze klanten een beter inzicht geven in het dynamische gedrag van onshore en offshore rotoren en zal LM Wind Power helpen bij het ontwerpen van ultra-grote rotorbladen door de bestaande ontwerpen uit te rekken en te verbeteren.”


Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws over Bedrijven
Meer nieuws over Handel en samenwerking