Bezettingsgraad Nederlandse industrie uitzonderlijk laag

De bezettingsgraad van de Nederlandse industrie is uitzonderlijk laag. In april 2009 benutte de industrie ruim 74 procent van de beschikbare productiecapaciteit. Toch heeft Nederland nog een van de hoogste bezettingsgraden in de EU. afbeelding: Bezettingsgraad Nederlandse industrie per kwartaal Sterke teruggang bezettingsgraadDe bezettingsgraad van de Nederlandse industrie is begin 2009 zeer sterk teruggelopen en…

De bezettingsgraad van de Nederlandse industrie is uitzonderlijk laag. In april 2009 benutte de industrie ruim 74 procent van de beschikbare productiecapaciteit. Toch heeft Nederland nog een van de hoogste bezettingsgraden in de EU.

afbeelding: Bezettingsgraad Nederlandse industrie per kwartaal

Sterke teruggang bezettingsgraad
De bezettingsgraad van de Nederlandse industrie is begin 2009 zeer sterk teruggelopen en is nu beduidend lager dan in de voorgaande twintig jaar. Toen benutte de industrie steeds tussen de 80 en 87 procent van haar productiecapaciteit. Ook in eerdere perioden van laagconjunctuur, zoals in 1993 en 2003, daalde de bezettingsgraad. Dat verliep toen echter veel geleidelijker dan nu en bovendien was de teruggang veel minder sterk.

Bezettingsgraad meest afgenomen in de metaal
De bezettingsgraad in de industrie was in april 9 procentpunt lager dan een jaar eerder. De daling trof alle branches. Het meest liep de bezettingsgraad terug in de metaal- en elektrotechnische industrie, van 82 naar 68 procent. Vooral in de basismetaal- en de transportmiddelenindustrie was de bezettingsgraad bijzonder laag.

Ook in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was de daling aanzienlijk. Een aantal branches in de industrie met een fors lagere bezettingsgraad maakte gebruik van de werktijdverkortingsregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voedings- en genotmiddelenindustrie benutte maar weinig minder van de beschikbare productiecapaciteit dan een jaar eerder. Dit hangt samen met de beperkte conjunctuurgevoeligheid van de vraag naar voedingsmiddelen.

Bezettingsgraad Nederland hoog in vergelijking met rest Europa
Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen is de bezettingsgraad veel lager dan een jaar eerder. De teruggang in Nederland is echter minder sterk dan gemiddeld in de EU. In april 2009 behoorde Nederland tot de landen met de hoogste bezettingsgraad. Alleen in Denemarken benutte de industrie haar capaciteit vollediger.

Karin van der Ven en Wouter Jonkers

Bronnen: StatLine,

* Conjunctuurtest, Bezettingsgraad industrie
* Conjunctuurtest, Bezettingsgraad branches industrie
* DG ECFIN