Beurzen ESEF / Techni-Show in de even jaren – Metapro naar de oneven jaren

De beursorganisatoren VNU Exhibitions Europe (Nederland) en Expo Advice (België) hebben de beurskalender op elkaar afgestemd. De beurzen ESEF en Techni-Show worden in de even jaren georganiseerd, de Belgische Metapro in de oneven jaren. De eerstvolgende Metapro staat in 2013 op de agenda.

Het feit dat ESEF en Techni-Show enerzijds en de Metapro anderzijds in bijna dezelfde maand werden georganiseerd, stelde bezoekers vaak voor een lastige keuze. Door de Nederlandse en Belgische beurs in tijd uit elkaar te halen krijgt de Nederlandse industrie jaarlijks de gelegenheid kennis te maken met de allernieuwste innovaties.

Het samenvallen van beide beurzen stelde ook veel exposerende bedrijven voor budgettaire problemen. Bedrijven werden hierdoor om budgettaire redenen vaak noodgedwongen voor de keuze gesteld in Nederland dan wel in België te exposeren. Samengaan van Metapro, Techni-Show en ESEF in één beurs is volgens de organisatoren geen oplossing omdat dit voor het Franstalige deel van de bezoekers en veel exposanten tot te grote afstanden en taalproblemen leidt. Bovendien nemen aan de beurzen vooral exposanten deel die juist hun focus op België of op Nederland hebben liggen.

Sinds 2000 is Metapro de tweejaarlijkse vakbeurs voor machinetechnologie in de metaalverwerkende nijverheid in België. ESEF is in Nederland de leidende vakbeurs voor toeleveren, uitbesteden en engineering, Techni-Show heeft dezelfde rol als Metapro maar dan voor de Nederlandse markt, de vakbeurs voor industriële productietechniek waarbij beide beurzen ook het Benelux-deel van de markt willen bedienen.

Techni-Show en ESEF vinden plaats in Jaarbeurs Utrecht van 13 tot en met 16 maart 2012.
Meer info over Metapro 2013 en Techni-Show – ESEF 2012:
www.metapro.be
www.technishow.nl
www.esef.nl