Algemeen

Allianties voor een duurzame toekomst

Organisaties zijn op zoek naar nieuwe manieren van samenwerken om in te spelen op wereldwijde uitdagingen in klimaat, gezondheid en welvaartsverdeling. Waardengedreven allianties kunnen de oplossing zijn: zo werken partners samen aan economische en maatschappelijke verandering en dragen zo bij aan een duurzame toekomst. Hoe doet men dat als organisatie?

Jaap Boonstra geeft in zijn boek ‘Allianties voor een duurzame toekomst’ handvatten om daarmee aan de slag te kunnen. Hoe komen waardengedreven allianties tot stand, welke levensfasen doorlopen ze en welke vraagstukken moeten ze het hoofd bieden om succesvol te worden en blijven? Het boek introduceert twaalf paradoxen waarmee allianties te maken krijgen en toont mogelijkheden om daarmee om te gaan. Hoe behoudt men bijvoorbeeld zijn autonomie en schaart men zich tegelijkertijd achter een gemeenschappelijke strategie? En hoe vindt men de balans tussen maatschappelijke en bedrijfseconomische betekenis? Het boek is geschreven voor bestuurders, toezichthouders, verandermanagers en adviseurs, en bereidt studenten voor op een toekomstige rol als bewust professional.


Meer nieuws over Algemeen