Alles leren over netwerken

Door Merconet is onlangs de cursus CU05 IP-basis geïntroduceerd. Deze cursus is praktijkgericht en bijzonder geschikt voor mensen waarvoor IP-netwerken nieuw zijn en die werkzaam zijn in het installeren, onderhouden en repareren van netwerk- en internetverbindingen met routers en modems, zoals bij ADSL- en ShDSL-verbindingen.

In de cursus wordt zowel op een theoretische als op een praktische manier kennis gemaakt met de basistechniek van IP-netwerken. Aan de orde komen onderwerpen als protocollen, TCP/IP, het berekenen van IP-adressen en subnetmaskers, DHCP, DNS, NAT, punt-naar-punt verbindingen, client-server en DOS commando’s. Het praktijkgedeelte bestaat uit: testen en meten van de verbindingen op IP-niveau, berekenen van subnetten, programmeren van de netwerkomgeving, programmeren van de firewall in router en modem met behulp van Telnet, RS232 en via een webbrowser. Deze cursus, inclusief lesboeken en dergelijke, wordt als totaalpakket aangeboden en bij Merconet in de Nederlandse taal gegeven. Aan elke deelnemer wordt na het volgen van deze cursus een certificaat uitgereikt.