72 miljoen euro voor Innovatiekrediet

Minister van der Hoeven stelt in 2010 72 miljoen euro beschikbaar voor de regeling 'Innovatiekrediet'. Het krediet is bedoeld voor onder andere duurzame technische ontwikkelprojecten. Van het bedrag is 24 miljoen bestemd voor grotere bedrijven voor duurzame ontwikkelingsproject.

MKB-bedrijven of startende ondernemingen die een nieuw product, proces of dienst ontwikkelen, kunnen een beroep doen op het Innovatiekrediet om een deel van de ontwikkelingskosten te financieren. In 2010 is hier 48 miljoen euro voor beschikbaar, waarvan 16 miljoen specifiek voor zogenaamde klinische ontwikkelingsprojecten. Dit zijn projecten waarin medicijnen, medische apparaten of diagnostiek wordt ontwikkeld, die klinisch getest moeten worden. De resterende 32 miljoen euro is beschikbaar voor alle overige technische ontwikkelingsprojecten.

Grotere bedrijven
Dit jaar is de regeling Innovatiekrediet uitgebreid. In 2010 is het ook voor grotere bedrijven (bedrijven groter dan het MKB, onder andere meer dan 250 medewerkers) mogelijk om krediet aan te vragen voor duurzame technische ontwikkelprojecten. Hiervoor is 24 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Technisch ontwikkelingsproject
Een duurzaam technisch ontwikkelingsproject is gericht op producten, processen of diensten, die een lagere belasting vormen voor het milieu. Het kan gaan om bijvoorbeeld: het gebruik van minder grondstoffen, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, het beperken van het energieverbruik of het benutten van duurzame energiebronnen.