7 december cruciaal voor verlenging EN954-1

Vóór medio december 2009 is nog niet definitief bekend wat er met de EN954-1 gaat gebeuren.

CEN, het Europees Comité voor Standaardisatie, wil dat de EN954-1 nog tot 31-12-2012 mag worgen gebruikt. CEN heeft dit dringende verzoek ingediend bij de Europese Commissie. Maar voordat de Europese Commissie hierin een definitief besluit neemt, zal zij experts raadplegen en de vergadering van de “Machinery Working Group” op 7 en 8 december afwachten.
In de lijn van dit verzoek zou de Europese Commissie de transitieperiode waarin zowel de EN954-1 (CAT) als de EN-ISO13849-1 (PL) en de IEC 62061 (SIL) mogen worden gebruikt, kunnen verlengen tot 31-12-2012. Het zou betekenen dat machinebouwers nog 3 jaar met alleen risicocategorieën mogen werken.
De EN954-1 zal dan opnieuw als geharmoniseerde norm worden opgenomen en vanuit de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EC opnieuw het “vermoeden van overeenstemming” geven.
De reden achter het uitstel is dat veel producenten van veiligheidscomponenten nog niet al hun betrouwbaarheidsgetallen hebben vrijgegeven.
Voor menig engineer lijkt dit een hele opluchting. Toch is het geen aanleiding om nu achterover te leunen. Uitstel is namelijk géén afstel. EUCHNER adviseert om voor bewegende machines tóch de EN-ISO13849-1 (PL) te gaan toepassen. In trainingen en workshops wordt de materie op heldere wijze inzichtelijk gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.13849.nl / www.13849.be.

direct contact leverancier:
info@euchner.nl