Achtergrond
25 november 2010

Afdichting als onderdeel van brandpreventie

Nu ook inbouw- en centraaldozen brandwerend.

Gebouwen worden steeds meer hightech opgeleverd. Ze huisvesten geavanceerde technische installaties als luchtbehandeling, brandbeveiliging, verwarmings- en koeltechniek, riool- en waterzuiveringsinstallaties, ICT-infrastructuur, rookgasafvoerinstallaties, etc. Daartoe is een complex stelsel van voorzieningen als kabelgoten, luchtkanalen, schachten, leidingen en buizen nodig. Deze verbindingselementen doorkruisen veelal de brandcompartimenterende wanden, vloeren en plafonds van een gebouw. Dergelijke doorgangen moeten afgesloten worden. Zelfs de kleinste gaatjes kunnen namelijk tot veel ellende leiden.

Als het gaat om het brandveilig maken van een gebouw, heeft de elektro-installateur een belangrijke rol. Hij moet zijn werk in de eerste plaats zo goed opleveren dat er geen kortsluiting en of oververhitting in de installatie kan ontstaan, een punt waarop het toch nog geregeld mis gaat als je hoort dat de oorzaak van menige brand kortsluiting is. Met een elektrisch zorgvuldig gebouwde installatie is hij er echter vaak nog niet, want de installatie op zich en alle voorzieningen die er voor nodig zijn, kunnen vaak ook een probleem zijn. Zeker als het gaat om het verspreiden van een brand door een gebouw, is menige elektrische installatie een bron van ellende.
Bij brand in een gebouw wil je graag dat het vuur zich beperkt tot een enkele ruimte en niet in no time het hele gebouw in lichtelaaie zet. Personen in het gebouw moeten immers kunnen vluchten langs een veilige weg. Ook met betrekking tot de financiële schade is het prettig dat de brand niet verder gaat dan die ene ruimte.
Als het gaat om het vinden van een veilige vluchtweg voor de in het gebouw aanwezige mensen, dan is niet alleen het vuur een belangrijke factor. Ook de rook die zich door het gebouw kan verspreiden, kan er voor zorgen dat de vluchtweg niet meer veilig is. De rookgassen die bij een brand ontstaan, zijn immers giftig en vormen de grootste bedreiging voor de mensen in het gebouw. Al jaren is immers bekend dat de meeste slachtoffers te betreuren zijn door verstikking en niet door verbranding.
In een groot aantal gebouwen stelt daarom het bouwbesluit zogenaamde WBDBO-zones in waarbij de afkorting staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag. De muren en plafonds moeten gedurende een voldoende lange tijd de brand tegen kunnen houden en ook rookgassen mogen niet van de ene zone naar de andere zone kunnen stromen. Dit houdt in dat alle doorgangen voorzien moeten worden van speciale afdichting. Deuren moeten bijvoorbeeld brandwerend zijn en draaien in kozijnen die een grotere sponning hebben die eveneens goed afsluit. Ook alle doorgangen voor buizen en kabels dienen afgedicht te worden, want vaak zijn dit de wegen waarlangs rookgassen van de ene ruimte naar de andere stromen.
Of een gebouw te maken heeft met door het bouwbesluit vastgestelde WBDBO-zones, is afhankelijk van de functie van een gebouw. In gebouwen met een openbaar karakter of met een gecombineerde woon- en werkfunctie liggen de eisen vele malen hoger dan in een opslagloods. Toch zou bijna elk gebouw baat hebben bij een goede afdichting, omdat dit immers ook de financiële schade van een brand kan beperken.

Voor het complete artikel klikt u hier

Meer nieuws van KLF Building Products BV