Enkelkaartcomputers

Industriële automatisering met de Raspberry Pi

Om de Raspberry Pi voor meten of besturen in de industrie te kunnen gebruiken, zijn 24-V-in- en uitgangen nodig.

De Automation HAT is een uitbreidingsboard met 3 relais, 3 analoge meetingangen, 3 digitale ingangen en 3 gebufferde uitgangen. Alle in- en uitgangen zijn geschikt voor 24 V, hebben LED’s voor statusweergave en zijn voorzien van deugdelijke schroefklemmen. Het board communiceert met de Raspberry Pi via de I2 C-interface, gebruikt 11 GPIO-pinnen en heeft een Product ID-EEPROM. Voor het board is een Python-library beschikbaar.

Meer nieuws van Antratek Electronics
Meer nieuws over enkelkaartcomputers

Uitgelicht nieuws