Elektrotechniek
6 februari 2019

Draadloze noodverlichting

Zeer interessant voor de vervangingsmarkt

Onlangs kwamen we een nieuw product tegen dat aangeprezen werd als draadloze noodverlichting. Zoiets roept vragen op, want wat wordt met de term draadloos bedoeld. Een noodverlichtingsarmatuur moet immers constant met het lichtnet verbonden zijn. Was het niet om te kunnen detecteren of er netspanning is, nog belangrijker is het op peil houden van de ingebouwde accu. Echt draadloos is alleen al vanwege dat laatste wat lastig. Wat men wel verstaat onder de term draadloos zullen we u in dit artikel uit de doeken doen.

In noodsituaties kan de verlichting in uw gebouw uitvallen door stroomuitval. In dat geval is er de wettelijk verplichte noodverlichting die er voor zorgt dat bezoekers en gebruikers van uw gebouw in dat geval het pand veilig kunnen verlaten. Met noodverlichting voldoet u niet alleen aan de wet, maar zorgt u ook voor een snelle evacuatie en voorkomt u paniek. Ook bij stroomuitval moeten vluchtroutes duidelijk gemarkeerd en goed verlicht zijn. Zelfs op uw werkplekken en in uw productieomgeving is voldoende licht nodig om uw risicovolle processen veilig af te sluiten.
Nu zijn er verschillende soorten noodverlichting te weten centrale en decentrale noodverlichtingsoplossingen en sinds kort de wireless variant.

Decentrale noodverlichting
Bij decentrale noodverlichting zijn de noodverlichtingsarmaturen voorzien van een ingebouwde accu en lader. De armaturen zijn direct aangesloten op de netspanning en bij stroomuitval wordt de lichtbron gevoed vanuit deze accu. Ieder noodverlichtingsarmatuur beschikt hiermee over een eigen energiebron.
Een van de voordelen van decentrale noodverlichting is dat de armaturen zelfstandig opereren. In geval van storing van de accu valt maar één armatuur uit, in plaats van de volledige noodverlichtingsinstallatie. Daarnaast zijn in het algemeen de installatiekosten lager en is de noodverlichtingsinstallatie eenvoudig uitbreidbaar.

Centrale noodverlichting
Bij centrale noodverlichting worden de noodverlichtingsarmaturen gevoed vanuit een centrale energiebron. Bij stroomuitval wordt het noodverlichtingsarmatuur via een aparte kabel gevoed vanuit één of meerdere centrale voedingskast(en).
Een van de voordelen van centrale noodverlichting is dat het onderhoud in het algemeen eenvoudiger en goedkoper is, met name bij hoge ruimtes (zoals bij een kerk, gymzaal of een (industriële) loods). Daar komt als grootste voordeel bij dat de werking van alle armaturen vanaf de grond getest kan worden. Alleen als er een lamp defect is, moet er iemand op een ladder of steiger om het armatuur te repareren. Daarnaast heeft een centrale noodverlichtingsinstallatie ook de voorkeur in ruimtes met een hoge of lage omgevingstemperatuur en bij werkplekken met een verhoogd risico waar in noodgevallen een hogere verlichtingssterkte vereist is voor het veilig afsluiten van processen. Bij een centrale noodverlichtingsinstallatie heeft de centrale batterij een langere levensduur en is het vervangen van de centrale batterij eenvoudiger.

Meer nieuws van Hertek BV
Meer nieuws over Elektrotechniek
Meer nieuws over verlichtingstechniek