Veiligheidsbesturingen en componenten

Veiligheidssysteem

Het veiligheidssysteem ProSafe-RS is door Yokogawa verbeterd. Zo voorziet versie R3.02.00 in I/O-modulen voor betrouwbare toepassing in omgevingen met hoge temperatuur, zoals woestijnlocaties. Daarnaast wordt een open communicatieprotocol ondersteund, waardoor de compatibiliteit met DCS-systemen van andere leveranciers is verbeterd.

Voor het bewaken van olie- en gasbronnen en pijpleidingen worden besturingsapparatuur en veiligheidsinstrumentatie vaak in buitenomgevingen geïnstalleerd. De hiervoor ontwikkelde digitale en analoge I/O-modulen kunnen dicht op elkaar worden gemonteerd en werken bij omgevingstemperaturen tot 70 °C. Bij vervanging van het veiligheidssysteem (SIS) voor verbetering van de productiviteit en veiligheid moet de compatibiliteit met het bestaande DCS-systeem behouden blijven. Omdat SIS- en DCS-systemen niet altijd tegelijkertijd worden vervangen, ondersteunt ProSafe-RS nu ook de op Ethernet-gebaseerde Modbus/TCP-communicatie met andere systemen. Modbus, een industrieel communicatieprotocol, faciliteert flexibele verbindingen van ProSafe-RS met DCS-systemen van andere producenten. Het ProSafe-RS Safety Instrumented System werd geïntroduceerd in 2005 en helpt ongevallen te voorkomen door afwijkingen tijdens de procesvoering te herkennen en op een veilige manier noodprocedures, zoals het afschakelen van een systeem, uit te voeren. In tegenstelling tot conventionele Safety Instrumented Systems en DCS-systemen, die verschillende functies vervullen en als zodanig ook afzonderlijk werken, kan ProSafe-RS volledig worden geïntegreerd in het Centum-systeem. Een onafhankelijke instantie heeft ProSafe-RS gecertificeerd conform de internationale veiligheidstandaard IEC 61508 en goedgekeurd voor gebruik in SIL3-applicaties. ProSafe-RS is sinds de introductie wereldwijd in meer dan 1.000 projecten geïnstalleerd.

Meer nieuws van Yokogawa Europe Solutions BV
Meer nieuws over veiligheidsbesturingen en componenten
Voorgestelde leveranciers in veiligheidsbesturingen en componenten

Uitgelicht nieuws