Veiligheidsbesturingen en componenten

Veiligheidsfuncties geïntegreerd in de aandrijving

Met Safe Motion, een combinatie van de veiligheidskaart PMCprotego S en de servoversterker PMCprotego D, kunnen veiligheidsfuncties worden gerealiseerd die geïntegreerd zijn in de aandrijving.

Met de bewegings-, stop- en remfuncties wordt de veiligheid van het personeel tijdens bediening, rust, formaatwisseling of onderhoud gegarandeerd; tegelijkertijd wordt de productiviteit verhoogd. Nieuwe functies maken toepassingen mogelijk met positieafhankelijke veiligheidseisen: “Safely Limited Position” (SLP, veilig begrensde positie) bewaakt alle eindstanden en “Safely Limited Increments” (SLI, veilig begrensde stappen) neemt bewegingstaken bij de materiaaltoevoer van het proces voor zijn rekening. De voordelen zijn: dynamische, korte reactietijden; veiligheid onafhankelijk van het opnemersysteem; eenvoudige en snelle ingebruikneming; eenvoudig te bedienen softwaretool; snelle vervanging van apparatuur dankzij SD-geheugenkaart; geïntegreerde diagnose; geringere bedradingskosten.

Meer nieuws van Pilz
Meer nieuws over veiligheidsbesturingen en componenten
Voorgestelde leveranciers in veiligheidsbesturingen en componenten

Uitgelicht nieuws