Overige meetinstrumenten

Update voor energie-meetmodule

De S-DIAS energie-meetmodule heeft een update gekregen, alsmede een nieuw artikelnummer (E121-1). De module wordt gebruikt om vermogen en energie te meten, alsmede de netsynchronisatie.

De spanningen van de drie ingangsfasen (L1, L2 en L3) worden gemeten, evenals de frequentie met tijdstempel van de nuldoorgang. Daarnaast worden ook tot 12 stromen gemeten die willekeurig aan de fasen kunnen worden toegewezen. De spanning kan direct worden aangesloten, de stromen moeten echter worden aangesloten via de uitgang van een stroomtransformator met 1ARMS-uitgang. De EE121 wordt niet meer verder ontwikkeld, zodat men in de nabije toekomst moet overstappen op de EE121-1.

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van SigmaControl
Meer nieuws over overige meetinstrumenten
Voorgestelde leveranciers in overige meetinstrumenten

Uitgelicht nieuws