Accu's en batterijen

Temperatuurmeting bij accu’s

Om het risico van brand tijdens de assemblage van accu’s voor elektrische voertuigen tot een minimum te beperken, worden deze al bij de ingangsinspectie gecontroleerd op thermische afwijkingen. Hiervoor wordt de hoge-resolutie thermoIMAGER TIM QVGA warmtebeeldcamera gebruikt.

Bij overschrijding van de temperatuur wordt een alarm geactiveerd. Zo kunnen defecte accu’s in een vroeg stadium worden uitgesorteerd. De thermoIMAGER TIM QVGA van Micro-Epsilon controleert de thermische eigenschappen van de accu’s tijdens het uitpakken of op de transportband. Hiertoe wordt de camera stationair gemonteerd of door een robotarm naar het meetpunt geleid. Met één enkele contactloze meting wordt het temperatuurprofiel van het gehele accu-oppervlak gedetecteerd. Deze meting is voldoende om eventuele hotspots en defecten van de accu betrouwbaar vast te stellen. Dankzij een frame rate van 80 Hz kunnen korte cyclustijden en een hoge verwerkingscapaciteit worden bereikt. De meegeleverde TIMConnect-software geeft een alarmmelding wanneer de gemeten temperatuur een ingestelde maximumwaarde overschrijdt.

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van Micro Epsilon BeNeLux
Meer nieuws over Accu's en batterijen
Voorgestelde leveranciers in Accu's en batterijen

Uitgelicht nieuws