Besturingstechniek

Stroomopwekking is gebaat bij slimme oplossingen

Het energietransitieproces maakt decentrale besturing tot een belangrijk thema binnen het geheel van industriële automatisering en infrastructuur. Door besturingsintelligentie te verplaatsen vanuit een centraal punt naar de fabrieksvloer of over een breder netwerk is het mogelijk om flexibeler te werken, met lagere kosten en een groter rendement.

Dat is niet alleen gunstig voor consumenten, maar ook voor de exploitanten, omdat de huidige energie-industrie zich kenmerkt door veel verschillende, nu ook direct met elkaar concurrerende energiebronnen. PMSX pro van Mitsubishi Electric is een uitgebreid DCS-systeem voor energiecentrales dat zorgt voor significante verbeteringen op het gebied van beschikbaarheid, rendement, uitbreidbaarheid en flexibiliteit. Het systeem voorziet in het afstemmen van de besturingshardware op andere netwerkcomponenten, systemen en software. Dit procesmanagement-concept past zich aan de procesengineering-structuur van de fabriek aan: door de energiecentrale horizontaal in functionele eenheden met specifieke besturings- en automatiseringstaken in te delen, kunnen upgrades en aanpassingen probleemloos worden doorgevoerd, terwijl de efficiënte besturing van energieopwekking en stroomlevering gehandhaafd blijft. PMSX micro is een besturings- en visualisatiesysteem dat is gebaseerd op het grotere ‘pro’-systeem, maar specifiek ontwikkeld is voor gebruik op kleinere faciliteiten, zoals duurzame energiecentrales. Met de recente, ambitieuze energiedoelstellingen van de EU staat de industrie voor de uitdaging om de overgang naar het gebruik van meer duurzame energie in gang te zetten. Dit leidt tot de directe noodzaak bij energieopwekkers, exploitanten en grote eindgebruikers om een combinatie van verschillende energiebronnen zodanig te managen dat ze werken als één geharmoniseerde virtuele energiecentrale, een ‘virtual power plant’ (VPP). Om dit mogelijk te maken heeft Mitsubishi Electric een holistische VPP oplossing ontwikkeld, die een reeks van intelligente en betrouwbare producten van Mitsubishi Electric combineert om het gehele proces te regelen met een goed rendement en hoge betrouwbaarheid. Elke energiebron kan in de VPP worden verwerkt, van de conventionele bronnen tot aan een diversiteit aan duurzame energiebronnen, zoals geothermische energie, wind, zonne-energie, hydro-energie en biomassa. Voor de beste resultaten moet alle schakelapparatuur in overeenstemming zijn met de installatie-eisen voor de centrale en zoveel mogelijk uitwisselbaar zijn. Om de voorraad aan reserve-onderdelen te optimaliseren en verzekerd te zijn van een minimale stilstandtijd moet een zo gering mogelijk aantal verschillende onderdelen op voorraad worden gehouden voor snelle vervanging. Het MS-EBG MV schakelsysteem voldoet in dit opzicht perfect aan de eisen. Het systeem is beschikbaar voor een werkgebied van 3,3 kV tot 24 kV bij 630 A tot 4.000 A en voldoet aan alle relevante IEC-normen.

Meer nieuws van Mitsubishi Electric Benelux
Meer nieuws over besturingstechniek
Voorgestelde leveranciers in besturingstechniek

Uitgelicht nieuws