Overige meetinstrumenten

Refractometer

Productieprocessen vragen om een hoge graad van procescontrole en automatisering. Dat kan door het meten van de brekingsindex met een inline Brix- of refractometer.

Deze meettechniek meet direct de concentratie van een medium zonder beïnvloeding van druk, temperatuur, deeltjes, trillingen, drift enzovoort. Bovendien hoeft hij niet gekalibreerd te worden en vraagt hij weinig of geen onderhoud. Een refractometer garandeert een stabiele inline analyse in real time. De accurate meetresultaten maken het mogelijk de procesefficiëntie en kwaliteit te verhogen en het rendement te optimaliseren. De PR-43 refractometer heeft een ingebouwde webserver met homepage waardoor men van op afstand kan monitoren, configureren en diagnoses uitvoeren. Er zijn verschillende modellen voor elk proces en elke applicatie (voedsel- en drankenindustrie, chemische en farmaceutische industrie enzovoort).

Beurs E&A 2023, stand 7D089

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van Elscolab BV
Meer nieuws over overige meetinstrumenten
Voorgestelde leveranciers in overige meetinstrumenten

Uitgelicht nieuws