Veiligheidsbesturingen en componenten

PSENopt II-lichtschermen voor vinger-, hand- en lichaamsbescherming

Gemakkelijk in te stellen met de Pilz lichtschermcalculator

De PSENopt-lichtschermen bieden afhankelijk van de eisen vinger-, hand- of lichaamsbescherming conform EN/IEC 61496-1. Voor ruimtekritische toepassingen of voor uitgebreide functionaliteiten zoals muting, blanking of cascadering levert Pilz de lichtschermen die bij de specifieke situatie passen. De veiligheidslaserscanner PSENscan is geschikt voor tweedimensionale ruimtebewaking.

Lichtschermen voor alle branches en toepassingen
Met PSENopt beschermt men medewerkers en productieapparatuur – veilig, efficiënt en economisch. Een onzichtbaar beveiligingsveld van het infrarood-lichtscherm beveiligt de gevaarlijke zones. Wanneer een lichtstraal wordt onderbroken, wordt er onmiddellijk een veilig uitschakelcommando gegeven. Muting, blanking en/of cascadering bieden de gebruiker verschillende mogelijkheden om het lichtscherm optimaal in de installatie te integreren. Ze zijn daarom geschikt voor talrijke branches en toepassingen.

Nieuw: de online-lichtschermcalculator
Lichtschermen bieden in veel gevallen een prima alternatief voor hekwerken: de toegankelijkheid van installaties wordt verbeterd, terwijl de veiligheid blijft gegarandeerd. Hierbij is het echter wel van belang dat de lichtschermen juist worden gepositioneerd. Daarnaast is het ook van belang dat het juiste lichtscherm voor de juiste risicocategorie wordt gebruikt. De veiligheidsafstand van een lichtscherm is cruciaal voor het veilig kunnen gebruiken van een installatie. Pilz heeft hiervoor een online-lichtschermcalculator ontwikkeld.

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van Pilz

Het laatste nieuws

Meer algemeen nieuws