Elektriciteitsnet en smart grid

Lagere energiekosten met Smart Grid Westland

Met ingang van 1 januari 2017 wil Westland Infra starten met een Smart Grid in haar hele verzorgingsgebied. Alle grootverbruikers met een gecontracteerde capaciteit krijgen dan de mogelijkheid om te profiteren van vrije capaciteit die op momenten in het net beschikbaar is.

Met de ervaringen die zijn opgedaan met een Smart Grid in een particulier net in de Wieringermeer is bewezen hoe effectief Smart Grid-instrumenten zijn. Binnen de glastuinbouwsector is Westland Infra een belangrijke voortrekker bij de ontwikkeling van Smart Grid concepten te komen. En niet alleen voor haar eigen verzorgingsgebied. Het model blijkt ook elders in het land goed toepasbaar. Er is vaak ruimte in het net beschikbaar omdat energienetten op een maximale capaciteit worden ontworpen. Klanten betalen voor benodigde capaciteit op enig moment in het jaar, terwijl ze deze niet op alle momenten gebruiken. Dit komt onder andere door weersinvloeden, verschillende teeltsoorten en teeltfases. Door hier flexibel en intelligent op in te spelen, wordt de capaciteit geoptimaliseerd door middel van stuursignalen. Klanten worden hierdoor gestimuleerd om hun capaciteitsbehoefte meer te verschuiven naar momenten dat er geen pieken in het net zijn. Hierdoor wordt het net efficiënter benut en treden er minder transportverliezen op. Voor klanten met een grootverbruik aansluiting vraagt het Smart Grid nauwelijks investeringen. Hun aansluitingen zijn vaak al geschikt. Er wordt gestart met een Smart Grid voor elektriciteit. Voor de verdere toekomst staan ook bronnen als gas, warmte en CO2 gepland.

Meer nieuws over elektriciteitsnet en smart grid
Voorgestelde leveranciers in elektriciteitsnet en smart grid

Uitgelicht nieuws