Stroomtangen/sensoren

Driefase-vermogensmeter

In het portfolio van VPInstruments is een nieuwe driefase-vermogensmeter opgenomen. Dit instrument meet het werkelijke vermogen omdat spanning en stroom van alle drie fasen worden gemeten.

Het instrument meet vermogen, spanning, stroom, cosφ en nog veel meer elektrische parameters. Al deze gegevens worden via een RS485-interface (Modbus RTU) naar buiten gevoerd. De driefase-vermogensmeter is leverbaar voor verschillende spanningsbereiken en kan zo ‘op maat’ in een specifieke applicatie worden ingepast. Er zijn ook mogellen leverbaar voor enkelfase- en driefase-configuraties. De 0,333 VAC CT-ingangen maken de aansluiting mogelijk van universele stroomtransformatoren. De driefase-vermogensmeters hebben een meetnauwkeurigheid van ±0,5% en zijn geschikt voor permanente installatie.

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van VP Instruments
Meer nieuws over stroomtangen/sensoren
Voorgestelde leveranciers in stroomtangen/sensoren

Uitgelicht nieuws