Installatie- en schakelmateriaal

DC-verbruiksmeter voor wandladers

Met de continue en snelle groei van de e-mobiliteitssector zal de DCBM 100 verbruiksmeter naar verwachting van bijzonder belang worden voor fabrikanten van EV-laadstations om het laadvermogen af te kunnen rekenen in kWh in de publieke of semi-publieke sector.

Om op kWh-gebaseerd afrekenen van de laadsessies mogelijk te maken, dienen de verbruiksmeters te worden geïntegreerd in daarvoor geschikte DC-laadstations. Afrekening op basis van kWh wordt steeds meer gevraagd of afgedwongen omdat het de toegankelijkheid bevordert met een eerlijk en transparant kostenplaatje voor alle gebruikers tijdens het laadproces van elektrische voertuigen. EV’s hebben de mogelijkheid om zowel met AC- als met DC-vermogen te worden geladen. Het laden met DC via een wandlader biedt diverse voordelen ten opzichte van laden met AC, omdat dan de vermogensbeperking wegvalt die eigen is aan de ingebouwde AC laders van auto’s. Met zijn krachtige tweerichtings-verbruiksregistratie is de DC-verbruiksmeter DCBM 100 ontwikkeld om volledige transparantie te garanderen, zodat eindgebruikers vertrouwen kunnen hebben in de eerlijkheid van hun kWh-gebaseerde afrekening. De DCBM 100 is specifiek ontwikkeld voor op de nabije toekomst gerichte 11kW- tot 30kW-DC-wandladers, en levert een klasse B-nauwkeurigheid en 1000 VDC bij 80 A over een temperatuurbereik van –40 °C tot +80 °C. Laadkabels kunnen rechtstreeks worden aangesloten op de nieuwe meter.

Meer nieuws van LEM Belgium
Meer nieuws over installatie- en schakelmateriaal
Voorgestelde leveranciers in installatie- en schakelmateriaal

Uitgelicht nieuws