Programmeren

Comfortabel machines beheren

web-visualisatie brengt flexibiliteit

Weergave van de grafische logica-editor in weergavebeheer.

Web-visualisatie staat voor innovatie en flexibiliteit. Met de LASAL VISU Designer van Sigmatek kan niet alleen de resolutie en beeldverhouding van de applicatie eenvoudig worden aangepast, maar ook de ‘view’-optie flexibel worden gedefinieerd.

Afhankelijk van de vraag of de operator zich ter plaatse dan wel op afstand bevindt, welk eindapparaat wordt gebruikt en welke toegangsrechten en expertise de operator heeft, kan de juiste bestemmingspagina met de bijbehorende rechten worden opgeslagen in het ‘Views Management’.

Toepassing bepaalt rechten
Welke productiegegevens en parameters kunnen worden bekeken en gewijzigd door welke operators, is natuurlijk afhankelijk van de specifieke toepassing. Het kan bijvoorbeeld praktisch zijn de productiehoeveelheid op afstand te vergroten of te verkleinen via smartphone of tablet om over- of onderproductie te voorkomen. Wijzigingen in belangrijke machineparameters mogen echter alleen door experts worden aangebracht. En in het beste geval ter plaatse, omdat schade aan de machine of gevaarlijke omstandigheden kunnen optreden. Het belangrijkste is dat aanpassingen per persoon duidelijk worden geregistreerd.

Graphical logic editor-weergave in Views Management.

Dashboards beheren in ‘Views Management’
In het ‘Views Management’ van de LASAL VISU Designer kunnen de voorwaarden waaronder een weergave moet worden geladen, worden gedefinieerd in de grafisch geprogrammeerde logica. De dashboards kunnen ook worden ontworpen voor speciale weergaven. In de weergave zelf is te zien welk dashboard er wordt getoond. Over het algemeen wordt de weergave ‘Standaard’ geladen. De weergave kan worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:

  • schermresolutie (hoogte/breedte);
  • beeldverhouding of -richting van de weergave;
  • client-ID (configureerbare numerieke toewijzing van eindapparaten via hun IP-adres);
  • client lokaal of op afstand: configureerbare toewijzing van eindapparaten aan één van de twee secties via hun IP-adres. Niet-herkende apparaten worden automatisch op afstand verondersteld;
  • mobiel: wanneer een mobiel apparaat wordt gebruikt (telefoon, tablet);
  • browser: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge.

Beurs WoTS 2022, World of Automation – Factory Automation , stand 11D080

Meer nieuws van SigmaControl

Uitgelicht nieuws