Energie Harvesting

Bioreactor

De BionicCellFactory kan met automatiseringstechnologie van Festo biomassa op grote schaal en op een efficiënte, grondstofsparende manier werken. Alles wat momenteel uit ruwe olie wordt geproduceerd (met alle CO2-uitstoot van dien) kan ook duurzaam uit algen worden verkregen. Met de BionicCellFactory demonstreert Festo een holistisch bioproces – van de geoptimaliseerde kweek van de algen met continue monitoring en analyse tot de oogst en de verdere verwerking en verfijning van de verschillende componenten.

De verkregen biomassa kan worden gebruikt in de chemische, voedings- of farmaceutische industrie. Levende cellen zijn de kleinste ‘fabrieken’ ter wereld. De chloroplastcellen van algen doen aan fotosynthese om zonlicht, koolstofdioxide en water om te zetten in zuurstof en chemische energiebronnen – of waardevolle organische stoffen. Als modelfabriek is de BionicCellFactory de universele blauwdruk voor holistische productiesystemen van de toekomst. De fabriek kan tot elke grootte worden opgeschaald. Om aan de toekomstige vraag naar hernieuwbare grondstoffen te voldoen, zijn bioreactoren met een capaciteit van enkele duizenden liters nodig. Festo ontwikkelt samen met zijn klanten intelligente schakelkastoplossingen voor bioreactoren en ondersteunt de exploitanten van de fabriek met diagnose op afstand, onderhoud en controle via de cloud. Robuuste processen voor waardecreatie en eenvoudige bediening van de systeemmodules zijn belangrijk als in de toekomst wereldwijd een groot aantal modulaire productie-eenheden voor de winning van grondstoffen en koolstoffixatie moet worden gebouwd en geëxploiteerd.

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van Festo
Meer nieuws over Energie Harvesting
Voorgestelde leveranciers in Energie Harvesting

Uitgelicht nieuws