Aandrijfsystemen/motion control

Betrouwbaar door de bocht

Voor rollenbaanbochten introduceert Interroll conische elementen die een optimale fixatie garanderen. Interroll levert een grote verscheidenheid aan conische rollen voor het installeren van rollenbaanbochten.

Deze zijn alle gebaseerd op conische elementen, die worden geperst rond een cilindrische stalen buis. Bij het installeren van een rollenbaanbocht gaat het om de details, die van grote invloed kunnen zijn op de vlotte doorstroming van goederen. De nadelen van conventionele conische elementen worden vooral duidelijk bij hogere transportsnelheden, of als er andere goederen worden getransporteerd dan die waarvoor de rollenbaanbochten specifiek bedoeld zijn. Net als bij cilindrische rollen wordt het getransporteerde materiaal met snelheden vanaf ongeveer 0,8 meter per seconde naar buiten gedrongen, omdat de centrifugale kracht dan groter wordt dan de wrijvingskracht. Het getransporteerde materiaal oefent daarbij in de bocht op de conische elementen een tegenkracht uit in binnenwaartse richting. Als dit langere tijd gebeurt, vergroot dit het risico dat de conische elementen op de stalen buis gaan verschuiven. Tussen de elementen kunnen dan openingen ontstaan of kan er contact gemaakt worden met aandrijfelementen. Interroll ontwikkelde voor dit probleem een innovatieve oplossing: de conische elementen worden van binnenuit vastgezet, zodat ze niet kunnen verschuiven. Het voordeel van deze oplossing is dat deze onzichtbaar is voor de gebruiker. Naast het vastzetten van de conische elementen, is ook het materiaal verbeterd. De grijze en zwarte conische elementen zijn geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld vrieshuizen bij temperaturen tot -28 °C. De zwarte elementen hebben tevens antistatische eigenschappen.

Meer nieuws van Interroll Fördertechnik GmbH
Meer nieuws over aandrijfsystemen/motion control
Voorgestelde leveranciers in aandrijfsystemen/motion control

Uitgelicht nieuws