Overige meetinstrumenten

Adapter voor laadstations

De FEV300 Electric Vehicle Charging Station Adapter van Fluke is bedoeld voor laadstations voor elektrische voertuigen. De gebruiksvriendelijke adapter simuleert een elektrisch voertuig dat is aangesloten op het laadstation en maakt het mogelijk om de uitgangsspanning van AC-laadmodus 3 met aansluittype 1 en 2 veilig en nauwkeurig te testen conform IEC/HD 60364-7-722 en IEC/EN 61851-1.

Een laadstation voor elektrische voertuigen dient regelmatig te worden getest. Er zijn plaatselijke veiligheidsvoorschriften alsmede internationale en Europese normen waaraan het laadstastion moet voldoen. Zowel de veiligheids- als de communicatiefuncties van een station moeten nauwkeurig worden getest om de veiligheid en het rendement van het elektrische systeem te waarborgen, zodat eigenaren van elektrische voertuigen het systeem veilig kunnen gebruiken. De vereiste testen richten zich op de continuïteit van de geleiders, isolatieweerstand, automatische uitschakeling van de voeding en functionele testprocedures. Dit alles kan worden gemeten met een multifunctionele installatietester. De FEV300-adapter is compatibel met de installatietesters van Fluke die worden gebruikt bij het installeren en inbedrijfstellen van een laadstation en bij routinematige onderhoudstesten. De FEV300-adapter kan ook worden gekoppeld aan het assortiment multimeters of ‘scoopmeters van Fluke voor het opsporen van problemen.

Meer nieuws van Fluke Nederland B.V.
Meer nieuws over overige meetinstrumenten
Voorgestelde leveranciers in overige meetinstrumenten

Uitgelicht nieuws