Elektriciteitsnet en smart grid

Aansturing microgrid 6.0

Verschillende energiebronnen onder één controlesysteem integreren en daarmee volledige controle hebben over een microgrid en het energiebeheer ervan?

Overbelasting van het net dreigt en nieuwe aansluitingen zijn soms onmogelijk. Uitbreiding en verzwaring van het net is noodzakelijk, maar niet snel te realiseren. Bovendien rijzen de fluctuerende energieprijzen de pan uit. Toch moet elk gebouw, in welke vorm ook, van energie worden voorzien. Een ziekenhuis zelfs 24/7. En daarbij het liefst dus het net niet te veel belasten én alle aanwezige energiebronnen optimaal inzetten.

Om dit te realiseren moet integraal worden ingespeeld op vraag en aanbod van energie. In de ideale situatie zijn hernieuwbare energiebronnen zoals de zon (PV-installaties) en wind (windturbines) de hoofdopwekkers van energie binnen een microgrid. Een batterijopslagsysteem (BESS) kan worden toegepast om deze opgewekte energie op het gewenste moment in te zetten. Ook de traditionele netverbinding is vanzelfsprekend een optie. De via het net verkregen energie kan direct worden gebruikt, maar is ook op te slaan in het batterijopslagsysteem in geval van bijvoorbeeld lage energieprijzen. Tot slot kunnen er in een microgrid één of meerdere generatoren worden toegevoegd om 24/7 energiezekerheid te kunnen bieden aan kritische installaties zoals ziekenhuizen of datacenters.

De InteliNeo 6000 master besturing zorgt voor een naadloze integratie tussen het net, de hernieuwbare energiebronnen, het batterijopslagsysteem en de eventueel aanwezige generator(en). Dit zorgt voor een optimale inzet van alle energiestromen én een besparing op energieverbruik en -kosten.

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van Controlin BV

Uitgelicht nieuws